SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) er en interesseorganisation for lokalhistoriske arkiver. Siden 1949 har vi støttet de danske lokalarkiver i at indsamle og bevare kulturarven på bedst mulig vis. SLA udbyder kurser i arkivdrift og registrering og står bag registreringsdatabasen Arkibas og internetportalen Arkiv.dk.

SLA har over 500 medlemmer, og varetager deres interesser over for Rigsarkivet, Kulturministeriet og andre interesseorganisationer.

Nyheder