Arkibas er et anpartsselskabet ejet 100 pct. af Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Arkibas udvikler og driver registreringssystemet Arkibas – et registreringssystem specielt udviklet til brug for de danske lokal- og stadsarkiver, men systemet benyttes også af andre institutioner – f.eks. specialarkiver, museumssamlinger, kunstsamlinger og virksomheder.

I Arkibas er det muligt at registrere arkivalier, billeder, lyd, film, kort, tegninger, artikler, bøger, aviser og tidsskrifter, plakater og grafik, genstande etc.

Arkiv.dk

 

Materiale registreret i Arkibas, kan præsenteres for offentligheden på portalen Arkiv.dk.

Arkibas benyttes af 584 arkiver, som i større eller mindre omfang præsenterer deres materiale på Arkiv.dk. Nogle få arkiver har helt fravalgt at vise deres materiale offentligt.