Arkibas tilbyder forskellige licenstyper afhængig af arkivtype. Licensen faktureres i første kvartal for et år ad gangen.
Arkiver, der kan optages i SLA, som et ordinært arkiv, har mulighed for at blive dækket af en kommunelicens. Licensen består af et grundgebyr og et indbyggergebyr. Arkiver, der ikke er medlem af SLA, skal derudover også betale et associeringsgebyr.
Kommunelicensen tegnes typisk for hele kommunen med mindre andet aftales med Arkibas. Hvis der er tegnet en kommunelicens, kan alle ordinære arkiver i den pågældende kommune optages under denne ene licens. Der betales indbyggergebyr for antallet af indbyggere i kommunen på baggrund af 4. kvartals tal fra Danmarks Statistik.
Foreninger og institutioner, som kan optages i SLA som ekstraordinært medlem, kan tegne en enkeltlicens.
Alle virksomheder kan tegne en virksomhedslicens. Prisen afhænger af antallet af medarbejdere.
Kommunelicens:
Grundgebyr ved et arkiv kr. 3.005,43
Grundgebyr ved flere arkiver kr. 6.011
Indbyggergebyr kr. 0,1605
Assioceringsgebyr kr. 1.501
Enkeltlicens: kr. 4.162
Virksomhedslicens:
Under 1.000 medarbejdere kr. 5.202
Over 1.000 medarbejdere kr. 12.485

Alle priser er ekskl. moms

Generelle vilkår
VISDA (tidligere Copydan Billeder)
Udover licensen betales der et beløb til VISDA for de billeder, som vises offentligt på Arkiv.dk. VISDA-gebyret faktureres sammen med Arkibaslicensen og dækker billeder på Arkiv.dk i det forgangne år.

Opbevaring af filer
Med i licensen følger 100 GB til opbevaring af filer. Forbrug udover 100 GB faktureres pt. ikke, men det kan blive aktuelt, når flere arkiver begynder at udnytte deres kapacitet fuldt ud. Arkibas vil i god tid varsle, hvis vi begynder at fakturere forbrug udover 100 GB. Pt. er kostprisen på opbevaring 14 øre pr. GB pr. måned.

Support
Med i licensen følger gratis adgang til support pr. mail eller telefon. Se kontaktoplysninger og åbningstider under menupunktet support.
Skal der laves arbejde i databasen for et arkiv, faktureres dette til vores underleverandørs til en hver tid gældende pris. Prisen er pt. kr. 1.095 ekskl. moms. Der udføres intet arbejde i databasen med mindre det er aftalt med kunden.

Betaling af licensafgift
Licensafgiften faktureres ved levering af programmerne. Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato.

Licensafgiften reguleres hvert år den 1. januar.

Opsigelse
Licensaftalen gælder for et kalenderår ad gangen, og forlænges automatisk for det næste kalenderår, medmindre licenstager opsiger aftalen.

Hvis licenstager ønsker at opsige aftalen, skal dette meddeles skriftligt til Arkibas senest den 30. november.

Når en licensaftale er opsagt, slettes alle data, som licenstager har indtastet i systemet, ved licensperiodens udløb.
Licenstager kan inden licensperiodens udløb selv trække alle data ud af systemet i XML-format, eller Arkibas kan være behjælpelig med det mod betaling.

Backup
Det er ikke muligt at slette data i Arkibas, med mindre man opsiger sit abonnement. Alt data, som markeres som slettet ligger fortsat i systemet, men til dels skjult for brugeren. Dermed kan alle data hurtigt reetableres. Skulle det pga. utilsigtede omstændigheder alligevel ske, at data bliver slettet, så laves der dagligt backup af alle data i systemet, som gemmes i 14 dage.

Oppetid og responstid
Arkibas og Arkiv.dk er som udgangspunkt tilgængelig hele døgnet, året rundt. Der kan dog forekomme kortere perioder, hvor systemerne er nede grundet planlagt vedligehold.
Planlagt vedligehold annonceres altid på forsiden af Arkibas og i nyhedsbreve, og nedetid vil som udgangspunkt blive lagt uden for normal arbejdstid. Typisk varer en nedetid 5-10 minutter.

I tilfælde af driftsafbrydelser, så vil vi så vidt muligt være i gang med fejlrettelser inden for 60 minutter.

Fjernelse af materiale
Arkibas kan fjerne materiale fra Arkibas og Arkiv.dk, såfremt Arkibas vurderer, at der kan være tale om overtrædelse af tredjemandsrettigheder, materialet er af krænkende karakter, materialet bryder gældende lovgivning mv..

Kontrakt og databehandleraftale
I forbindelse med tegning af abonnement på Arkibas, vil der blive udsendt en kontrakt og en databehandleraftale, som bedes underskrevet og returneret til Arkibas.

I de kommuner, hvor flere arkiver kører under én kommunelicens, er alle arkiver dækket af den samme kontrakt og databehandleraftale. Det påhviler licensholderen at informere samtlige arkiver under en kommunelicens om kontraktens og databehandleraftalens vilkår. Er der arkiver under en kommunelicens, som ønsker individuelle databehandleraftaler for deres arkiv, så udsteder vi gerne det.

Vi opfordrer licenstager som dataansvarlig til at vurdere om licenstagers anvendelse af programmerne og indlæsning af data kræver samtykke og godkendelse fra private samt offentlige myndigheder (herunder Datatilsynet). Licenstager opfordres tillige til at vurdere, om der skal foretages anmeldelse af registrering af data i programmerne til offentlige myndigheder.