Arkibas tilbyder forskellige licenstyper afhængig af arkivtype. Licensen faktureres i første kvartal for et år ad gangen.

Arkiver, der kan optages i SLA, som et ordinært arkiv, har mulighed for at blive dækket af en kommunelicens. Der tegnes en ordinær enkelt kommunelicens for kommuner, hvor der kun findes et arkiv og en ordinær fælles kommunelicens for de kommuner, hvor der findes flere arkiver. Herudover betales der et indbyggergebyr. Arkiver, der ikke er medlem af SLA, skal derudover også betale et associeringsgebyr.
Kommunelicenser tegnes typisk for hele kommunen med mindre andet aftales med Arkibas. Hvis der er tegnet en kommunelicens, kan alle ordinære arkiver i den pågældende kommune optages under denne ene licens. Der betales indbyggergebyr for antallet af indbyggere i kommunen på baggrund af 4. kvartals tal fra Danmarks Statistik.

Foreninger og institutioner, som kan optages i SLA som ekstraordinært medlem, kan tegne en speciallicens.

Alle virksomheder kan tegne en virksomhedslicens. Prisen afhænger af antallet af medarbejdere.
Kommunelicenser: 2021 2022
Ordinær enkelt kommunelicens kr. 3.393,48 kr. 3.665
Ordinær fælles kommunelicens kr. 6.787 kr. 7.330
Indbyggergebyr kr. 0,1812 kr. 0,1957
Assioceringsgebyr kr. 1.696 kr. 1.832
Speciallicens:
kr. 4.699 kr. 5.075
Virksomhedslicens:
Under 1.000 medarbejdere kr. 5.874 kr. 6.344
Over 1.000 medarbejdere kr. 14.097 kr. 15.225
Konsulenttimer:
Udført af Arkibas kr. 500
Udført af Visma (udviklingsfirma) kr. 1.150

Alle priser er ekskl. moms

Antal billeder Stykpris 2020 Stykpris 2021
Op til 4 mio. kr. 0,1235 kr. 0,1240
4-8 mio. kr. 0,0957 kr. 0,0960
8-12 mio. kr. 0,0638 kr. 0,0640
12-16 mio. kr. 0,0319 kr. 0,0320
Over 16 mio. kr. 0,0154 kr. 0,0154

VISDA faktureres bagud. Antallet af billeder, der faktureres for, er baseret på tal indhentet i januar måned.

Generelle vilkår

Licens
Licensen giver licenstager ret til at benytte registreringsprogrammet Arkibas og tilgængeliggørelsesportalen arkiv.dk. Med i licensen følger 100 GB lagerplads til opbevaring af filer.

Arkibas søger for drift, overvågning og backup af centrale servere.

Med i licensen følger også gratis adgang til support, som kan klares inden for 5-10 min. pr. mail eller telefon.
Opgaver, som arkiverne ønsker løst, og som ligger ud over den medfølgende gratis support, faktureres til den enhver tid gældende takst. Priserne kan findes på vores hjemmeside.

VISDA
Ud over licensen betales der et beløb til VISDA for de billeder, som vises offentligt på arkiv.dk. VISDA-gebyret faktureres sammen med Arkibaslicensen og dækker billeder på arkiv.dk i det forgangne år. Se de gældende priser på vores hjemmeside.

Opbevaring af filer
Med i licensen følger 100 GB til opbevaring af filer. Forbrug udover 100 GB faktureres pt. ikke, men det kan blive aktuelt, når flere arkiver begynder at udnytte deres kapacitet fuldt ud. Arkibas vil i god tid varsle, hvis vi begynder at fakturere forbrug udover 100 GB.

Support
Med i licensen følger gratis adgang til support, som kan klares inden for 5-10 min. pr. mail eller telefon. Se kontaktoplysninger og åbningstider på vores hjemmeside eller på forsiden af Arkibas.

Betaling af licensafgift
Licensafgiften faktureres ved levering af programmerne. Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato.

Licensafgiften reguleres hvert år den 1. januar.

Opsigelse
Licensaftalen gælder for et kalenderår ad gangen, og forlænges automatisk for det næste kalenderår, medmindre licenstager opsiger aftalen.

Hvis licenstager ønsker at opsige aftalen, skal dette meddeles skriftligt til Arkibas senest den 30. november til udgangen af kalenderåret.

Når en licensaftale er opsagt, slettes alle data, som licenstager har indtastet i systemet, senest 30 dage efter licensaftalens udløb. Der kan dog gå op til to måneder inden data er slettet fra alle backups.

Licenstager kan inden licensperiodens udløb selv trække alle data ud af systemet i XML-format, eller Arkibas kan være behjælpelig med det mod betaling. Arkibas kan også være behjælpelig med udtræk i andre formater mod betaling.

Backup
Der laves dagligt backup af alle data i systemet, som opbevares på en anden fysisk lokation end produktionsdata. Backup gemmes i 14 dage.

Oppetid og responstid
Arkibas og arkiv.dk er som udgangspunkt tilgængelig hele døgnet, året rundt. Der kan dog forekomme kortere perioder, hvor systemerne er nede grundet planlagt vedligehold.
Planlagt vedligehold annonceres altid på forsiden af Arkibas og i nyhedsbreve, og nedetid vil som udgangspunkt blive lagt uden for normal arbejdstid. Typisk varer en nedetid 5-10 minutter.

I tilfælde af driftsafbrydelser, så vil vi så vidt muligt være i gang med fejlrettelser inden for 60 minutter.

Fjernelse af materiale
Det påhviler som udgangspunkt det enkelte arkiv at fjerne materialer fra arkiv.dk og Arkibas, der er af en krænkende eller ulovlig karakter. I særligt alvorlige tilfælde er Arkibas ApS berettiget til at fjerne materialer fra arkiv.dk, men ikke fra Arkibas, såfremt Arkibas vurderer, at der er tale om materialer af krænkende eller ulovlig karakter. Arkibas skal altid orientere arkivet såfremt der fjernes materialer fra arkiv.dk.

Kontrakt og databehandleraftale
I forbindelse med tegning af abonnement på Arkibas, vil der blive udsendt en licensaftale og en databehandleraftale, som bedes udfyldt og underskrevet. Licensaftale og databehandleraftale returneres herefter til Arkibas.

I de kommuner, hvor flere arkiver kører under én kommunelicens, er alle arkiver dækket af den samme licensaftale. Det påhviler licensholderen at informere samtlige arkiver under en kommunelicens om licensaftalens vilkår.
Alle arkiver skal udfylde og underskrive en databehandleraftale. Det gælder også for alle de arkiver, som kører under én kommunelicens og én licensaftale.

Vi opfordrer arkiverne som dataansvarlig til at vurdere, om arkivernes anvendelse af programmerne og indlæsning af data kræver samtykke og godkendelse fra privatpersoner og/eller offentlige myndigheder (herunder Datatilsynet).

 

De generelle vilkår er senest opdateret den 23. juni 2021

Underdatabehandlere
Navn CVR Adresse Beskrivelse af behandling
Visma Consulting 29 97 33 34 Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Benytts til udviklingen af løsningerne.
Wannafind.dk A/S 29 41 20 06 Højvangen 4
8660 Skanderborg
Benyttes til hosting af metadata i løsningerne.
Microsoft Azure Holland Agriport 601
1775 TK Middenmeer
Holland
Benyttes til hosting af filer i løsningerne.

Yderligere beskrivelse af behandling:

Visma Consulting (tidligere Ditmer)
Visma Consulting hjælper også databehandleren med support og fejlfinding i systemerne, og har derfor adgang til at tilgå data i systemerne og til servermiljøet i kraft af sin rolle som tekniske systemansvarlig. Det er databehandleren, som tildeler adgang til underdatabehandleren. Visma Consulting må kun tilgå data efter instruks fra databehandleren.

Der er indgået databehandleraftaler med alle underdatabehandlere.