Pjecer fra SLA

SLA har udgivet flere pjecer om lokalarkiver. Her på siden kan du se de aktuelle pjecer og bladre i dem.

Pjecerne kan bestilles fra SLA’s sekretariat af medlemsarkiver, der ønsker at anvende dem.

Lokalarkiverne – hvem er vi?
Arkiverne – Hvem er vi er en præsentation af lokalarkivernes arbejdsområder, samfundsrolle og historie. Den er henvendt til både arkivbrugere og lokalpolitikere og hvem der ellers har brug for at kende til arkivernes virke.
Smid det ikke ud!
Smid det ikke ud fortæller, hvad lokalarkiverne er interesseret i at modtage af arkivalier, billeder og andet materiale. Pjecen er beregnet til at ligge på steder, hvor folk, der skal af med ting, færdes: Genbrugsbutikker, ejendomsmæglere, plejehjem osv. – og selvfølgelig på arkiverne. På bagsiden er der gjort plads til arkivets navn og kontaktoplysninger.

Bestil en stak og få dem lagt ud i lokalområdet, så er der chance for at redde arkivalier mv. fra udsmidning.