Forside 5 Råd og Vejledning 5 Kulturstatistik

Hvert år i første kvartal indhenter SLA i samarbejde med ODA statistik om arkivernes samlinger, besøgende, henvendelser og medarbejdere i det forgangne år. De indberettede tal bringes herefter på Danmarks statistiks hjemmeside og i Statistikbanken.

Indberetning til kulturstatistik 2021

Det er nu muligt at indberette til kulturstatistikken for 2021. Der er den 5. januar 2022 udsendt mail med link til statistikken til alle arkiver med ordinært medlemskab af SLA og til medlemmer af ODA. Har I ikke modtaget mailen, så tjek først jeres spammappe eller alternative indbakker afhængigt af jeres mailsystem. Benytter du Outlook 365, så tjek i den del af indbakken, som hedder Andre. Benytter I gmail, så tjek de øvrige indbakker: Promoveringer, Fora etc. Hvis I fortsat ikke mener, at have modtaget mailen, så kontakt Berit på eller på 75 84 08 98.

Der er åben for indberetninger indtil den 13. marts 2022. Vi har brug for, at alle deltager. Husk, et kvalificeret skøn er bedre end ingenting – også i de tilfælde, hvor man ikke har helt præcise tal.
Der skal indberettes faktiske tal for 2021 og ikke, hvordan besøgstal, åbningstider mv. ser ud i normalår uden corona.

Hvis I har brug for at se alle spørgsmålene inden i påbegynder indberetningen, så kan I hente en pdf-fil af dem her: Spørgeskema kulturstatistik 2021.

BEMÆRK, DET ER KUN MULIGT AT INDBERETTE ONLINE VHA. DET FREMSENDTE LINK.

Tidligere indberettede tal