Arkivernes Dag

Arkivernes Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor arkiverne inviterer befolkningen ind for at se, hvad vi kan. Åbent hus-dagen bliver på mange arkiver suppleret med udstilling, foredrag eller andre aktiviteter.

Nogle år er der et fælles landsdækkende tema, eller endda fælles nordisk, mens det andre år er frit. Kærlighed, Idræt og Klima er nogle af de temaer, der har været i spil til arrangementet.

Arkivernes dag finder altid sted den anden lørdag i november.

Vi håber arkiverne holder Arkivernes Dag og melder eventuelle aktiviteter ind i Facebookgruppen Arkivernes Dag

Arkivernes Dag  i de kommende år.

2023: lørdag den 11. november – intet fælles tema.

2024: lørdag den 9. november – intet fælles tema.

2025: lørdag den 8. november – fælles nordisk tema “Natur og Friluftsliv”.