Job

Sekretariatsleder til Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) søger en ny, ambitiøs og serviceorienteret sekretariatsleder, da den hidtidige indehaver af stillingen har fået andet arbejde.

SLA’s medlemskreds spænder fra det mindste sognearkiv til store kommune- og stadsarkiver, og du skal kunne samarbejde med dem alle, da vi skal have gode tilbud til alle vore medlemmer.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Rådgivning og vejledning af SLA’s medlemmer
 • Daglig ledelse af og udvikling af sekretariatets arbejde
 • Deltagelse i relevant mødevirksomhed
 • Mødeindkaldelser og -opfølgning vedr. møder i SLA’s styrelse og udvalg
 • Planlægning og gennemførelse af årsmøder og regionale medlemsmøder
 • Deltagelse i det arkivpolitiske arbejde i samarbejde med formand og styrelse
 • Konsulentarbejde ved optagelse af nye medlemmer
 • Information, kommunikation og redaktion af materiale til vore medlemmer både i trykt og digital form
 • Pressekontakt
 • Ansvar for sammenslutningens daglige økonomi (sammen med vores bogholder)

Du skal have en relevant faglig baggrund (f.eks. i historie, kommunikation eller inden for administration el.lign.) og både have lyst til og også gerne erfaring med at arbejde i spændingsfeltet mellem frivillige og ansatte. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde på et arkiv, men skulle det ikke være tilfældet, vil SLA tilbyde op til en måneds praktikophold fordelt på forskellige arkiver. Interesse for arkivverdenen vil under alle omstændigheder være en fordel.

Da arkivområdet er under stadig forandring, er det vigtigt, at du har lyst til at opdyrke nye arbejdsfelter, når der er lejlighed dertil. Fordelingen af arbejdsopgaverne på sekretariatet vil i passende omfang kunne tilpasses din faglige baggrund og vil helt naturligt blive fastlagt sammen med de øvrige medarbejdere og kan løbende justeres efter nærmere aftale.

Vi forventer, at du

 • formår både daglig drift og udvikling
 • har et solidt IT-kendskab på brugerniveau
 • har gode samarbejdsevner
 • kan sikre en høj faglighed i en gruppe af medarbejdere med forskellige baggrunde
 • og kan favne bredt og samle og derigennem skabe rammer for trivsel

En del af arbejdet vil kunne udføres fra en hjemmearbejdsplads, men som udgangspunkt er fremmøde på SLA’s sekretariat i Vejle mindst tre hele dage om ugen en forudsætning.

Sekretariatslederen refererer til SLA’s styrelse/formand.

Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer om ugen. Den er ledig til besættelse pr. 15. august/1. september eller snarest muligt derefter. Aflønning i henhold til overenskomst med vedkommendes faglige organisation.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2021
Ansøgningen sendes til mailboxen:

Der forventes afholdt samtaler omkring 1. juli.

SLA er medlemsorganisation for 531 ordinære medlemsarkiver og for 37 ekstraordinære medlemmer. Sammenslutningen ejer anpartsselskabet Arkibas ApS, der driver registreringssystemet Arkibas og tilgængeliggørelsesplatformen arkiv.dk, som nu anvendes af over 600 arkiver og tilsvarende institutioner m.fl. Arkiv.dk har siden præsentationen i februar 2015 haft over 170 mio. sidevisninger. Arbejdet med Arkibas/arkiv.dk ledes af direktøren for selskabet, som er sideordnet med sekretariatslederen. Sekretariatet har derudover et par deltidsansatte medarbejdere med hhv. 32 og 8 timer ugentligt og med mellemrum praktikanter med forskellig baggrund. SLA udgiver medlemsbladet OmSLAget og i samarbejde med andre organisationer det lokal- og kulturhistoriske tidsskrift Journalen. Flere oplysninger om SLA kan findes på vores hjemmeside, www.danskearkiver.dk.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du få flere oplysninger ved henvendelse til SLA’s formand, tidligere stadsarkivar Jørgen Thomsen, på telefon 2422 2766 eller på mail