SLA’s formand, Jørgen Thomsen, ændrer kurs!

Den 1. april forlader Jørgen Thomsen sit daglige arbejde som stadsarkivar i Odense, men fortsætter  arbejdet som hidtil i SLA og Arkibas.

Klik på spottet til venstre

Kulturstatistik 2018

Så er det igen blevet tid til at indberette til den årlige kulturstatistik, som vil være tilgængelige i perioden fra den 2. januar til den 3. marts 2019.

Har I spørgsmål til udfyldelse af kulturstatistikken, så kontakt Berit på eller på 75 84 08 98.

Arkiverne og den nye databeskyttelseslov

En ny databeskyttelseslov er trådt i kraft, og vi har derfor lavet en første og foreløbig vejledning til jer med de regler, som vi kender til lige nu, og de overvejelser, som I bør gøre jer.

Nyheder