14. maj 2018

Velux Fonden

Velux Fonden har bevilget 1,4 mill. kr. til uddeling inden for rammerne af partnerskabsaftalen med SLA i 2018. Første ansøgningsrunde er mandag den 14. maj 2018.

Nyheder