Vi arbejder hele tiden på at udvikle Arkibas og arkiv.dk, for at gøre systemerne endnu bedre, og for at sikre os, at systemerne er sikre, tidssvarende  og drifter stabilt mv. Her på siden kan du bl.a. se vores årlige udviklingsplaner.

Udviklingsgruppen:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som står for udviklingsarbejdet. Gruppen består af følgende personer:

  • Mikkel Hansen Stage, Greve Lokalarkiv og Kommunearkiv
  • Karsten Madsen, Ansager Lokalhistoriske Arkiv
  • Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

Udviklingsarbejde

I 2023 afsluttede vi udviklingsarbejdet af de projekter, som vi i 2017 fik en større bevilling til fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og vi kan derfor nu selv prioritere nye udviklingsopgaver.
I løbet af februar og marts 2024 vil vi planlægge de udviklingsopgaver, som skal gennemføres i 2024, og i den forbindelse vil vi meget gerne hører vores mange Arkibasbrugere, hvad de har af ønsker til udviklingsarbejdet. Der har vi den 30. januar udsendt nedenstående mail til Arkibasbrugerne:
Når udviklingsopgaverne for 2024 ligger fast, vil de bl.a. kunne findes her på siden.

Til foråret tager vi fat på en ny udviklingsrunde i Arkibas, hvor vores primære fokus vil være på at optimere Arkibas, så systemt bliver hurtigere.

Vi vil dog også gerne lave andre mindre udviklingsopgaver, som skal være med til at rette op på uhensigtsmæssigheder i systemet og forbedre den nuværende funktionalitet.

Til brug for dette arbejde, vil vi meget gerne hører jeres ønsker til forbedringer af Arkibas.

I skal ikke nævne langsom drift, for det er noget, som vi helt sikkert vil arbejde på at forbedre. Men vi vil gerne høre fra jer, hvis der er ting i Arkibas, som I synes er uhensigtsmæssige og som kan forbedres, eller hvis I synes, at der er ting i den nuværende funktionalitet, hvor vi kan gøre det endnu bedre ved at ændre eller tilføje lidt i funktionen.

For at vi ikke drukner i forslag, skal I udvælge de to ting, som I allerhelst vil have ændret/forbedret i Arkibas. Klik på nedenstående link til at beskrive de to forslag. Vi modtager ikke forslag på mail.

https://da.surveymonkey.com/r/9GTTX6W