Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 2,5 mio. kroner til videreudviklingen af Arkibas og Arkiv.dk.

Hele udviklingsprojektet er budgetteret til kr. 3.768.660, heraf finansierer arkiverne i fællesskab selv en tredjedel af beløbet igennem Arkibas og SLA – og donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond den resterende del.

Opgaverne i udviklingsprojektet ligger allerede fast, og kan ses i oversigten herunder. Vi har ved et mødet i august prioriteret rækkefølgen for udviklingsopgaverne. Hele udviklingsforløbet består af 2.960 udviklingstimer, som allerede påbegyndes her midt i september. I efteråret 2017 afvikles 500 udviklingstimer, i foråret 2018 afvikles 1.800 udviklingstimer og i efteråret 2018 de resterende 660 udviklingstimer.

Projektkernegruppen genopstår og består af de samme personer, som sidst, nemlig:
• Karin Conradsen, Vejle Stadsarkiv
• Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv
• Jens Åge Petersen, Odense Stadsarkiv
• Dorthe Søborg Skriver, Arkibas.

Vi vil også lige som sidst danne en større projektgruppe, som skal hjælpe projektkernegruppen med udviklingsarbejdet undervejs, og endelig vil vi naturligvis trække folk ind ad hoc, som har viden, vi kan drage nytte af.

Prioritering af udviklingsopgaver

Efteråret 2017
• Google-indeksering af Arkiv.dk
• Responsivt design af Arkiv.dk
• Engelsksproget version af Arkiv.dk
• Læserettigheder i Arkibas
• Søgning på kort i Arkibas og på Arkiv.dk
• Fejlrettelser

Forår 2018
• Kildeviser på Arkiv.dk
• Brugerinddragelse til berigelse af data på Arkiv.dk
• Visning af vejvisere på Arkiv.dk
• Mulighed for at downloade/købe billeder i høj opløsning
• Modul til import af data
• Sagsstyringsmodul
• Modul til digitale arkivalier
• Mulighed for at tagge billedserier
• Mulighed for at oprette fotografer direkte i en registrering
• Et bibliotek til digitale billeder, der skal registreres
• Mulighed for at abonnere på søgeresultater på Arkiv.dk
• Mulighed for at printe søgeresultater pænt ud
• Mulighed for at søge på flere arkiver, materialetyper, steder mv. samtidig
• Mulighed for at dele på andre sociale medier

Efterår 2018
• Mulighed for at bestille arkivalier til læsesal
• Magasinstyring
• Evt. udviklingsønsker fra ønskelisten

Herunder kan I finde en pdf-fil med den fulde beskrivelse af alle udviklingsopgaverne. I den forbindelse vil jeg dog gøre opmærksom på, at funktionalitetsbeskrivelsen udspringer af de tanker, som vi har gjort os for et år siden, og at tingene kan ændre sig, når vi går i gang med udviklingsarbejdet. Selve opgaverne ligger dog fast.