OmSLAget

OmSLAget er SLA’s medlemsblad. Det udkommer 4 gange om året. Her bringes nyheder, historier og oplevelser fra arkiverne, faglig orientering samt oversigter over nye medlemmer og planlagte aktiviteter.

Tidligere numre har tidligere kunnet ses online på ISSUU, men da ISSUU har lavet begrænsninger på antallet af udgivelser, der kan vises i deres gratis version, så arbejder vi pt. på at få alle numre flyttet til hjemmesiden. De vil blive tilgængelige efterhånden, som arbejdet skrider frem.

Læs det nyeste nummer af OmSLAget her