Den 15. juni 1989 blev den færdige version af Arkibas1 officielt præsenteret ved et stort arrangement på Brandts Klædefabrik i Odense.

Beskrivelsen af et elektronisk registreringssystem baseret på SLA’s registreringsprincipper, som i øvrigt kun lige var blevet færdigudviklet og godkendt i 1983, var allerede så tidligt som i februar 1984 blevet præsenteret på et registreringskursus for instruktører i Skjern. I 1986 nedsatte SLA’s styrelse et EDB-udvalg, som skulle undersøge mulighederne for et elektronisk registreringssystem og komme med indstilling til styrelsen. Dette arbejde ledte den 2. maj 1987 til dannelsen af anpartsselskabet SLA Arkivservice, som skulle stå for udviklingen og driften af det kommende system. SLA havde ikke selv det store beløb, som skulle til for at få udviklet Arkibas1, så der blev optaget et banklån på kr. 350.000 til at finansiere udviklingen.

De første tre versioner af Arkibas var dos-baseret, og arkiverne opbevarede selv deres Arkibas-data på egen server. I 1996 var tiden løbet fra det dos-baserede system og SLA Arkivservice besluttede derfor at påbegynde udviklingen af den Windows-baserede Arkibas4. Denne version gik efter et meget langt udviklingsforløb i luften i 2005 og kostede vel omkring 2 mio. mere end Arkibas1 . Denne pris turde SLA ikke at binde an med vha. et banklån, og udviklingsarbejdet blev derfor finansieret med støtte fra Kulturministeriet. I første omgang havde tanken været, at arkiverne i lighed med de tre foregående dos-baserede udgaver selv skulle opbevare deres Arkibas-data, men undervejs i udviklingsarbejdet blev der sadlet om, og det blev besluttet, at alle Arkibas-data skulle opbevares centralt.

Mange arkiver fortsatte dog efter lanceringen af Arkibas4 i flere år fremover med at benytte Arkibas3, og der blev helt frem til 2009 ydet support på denne version. Med indførslen af kommunelicensen i 2008 tog antallet af Arkibas4-brugere et tigerspring fremad, og vi har i dag over 580 arkiver, som benytter systemet.

I november 2014 blev den nuværende version af Arkibas lanceret – den webbaserede Arkibas5, og i februar 2015 gik vi i luften med formidlingsplatformen Arkiv.dk, hvor det er muligt for offentligheden at søge på tværs af allet landets arkiver i de tilgængelige Arkibas-data. Arkibas5 og Arkiv.dk er finansieret 2/3 af A.P. Møller Fonden og 1/3 af Arkibas og SLA selv.