Udvalg under SLA’s styrelse

En del af det faglige arbejde i SLA er lagt ud til en række udvalg, der består af både styrelsesmedlemmer og eksterne medlemmer.

Klik på de enkelte udvalg for at se medlemmer og arbejdsopgaver.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer fra styrelsen.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede (dvs. mindst to medlemmer).

Medlemmer

Jørgen Thomsen, Odense (formand)
Birgitte Thomsen, Tønder (næstformand)
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev

Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget har ansvaret for at redigere og udgive medlemsbladet OmSLAget.

Medlemmer

Jørgen Thomsen, Odense
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat

Indsamlingsgruppen

Udvalget har til opgave at understøtte medlemsarkivernes indsamling af arkivalier, fx ved at arrangere seminarer o.l.

Medlemmer

Jens Åge S. Petersen, Odense (formand)
Erik Korr Johansen, Galten
Eva Schmidt, Odder
Lis Vestergaard, LANA

Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget varetager udviklingen af SLA’s hjemmesider, samt informationssiderne ArkiWiki og ArkibasWiki.

Medlemmer

Jens Åge S. Petersen, Odense (formand)
Henning Sørensen, Dragør
Else Gade Gyldenkærne, Faxe
Finn Jensen, Løgstør
Dorthe Søborg Skriver, SLA’s sekretariat
Berit Brorly, SLA’s sekretariat
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat

Medlemsoptagelse

Udvalget rådgiver kommende medlemmer om optagelse og behandler og godkender indkomne ansøgninger. Principielle sager forelægges for styrelsen.

Medlemmer

Svend Erik Christiansen, styrelsen (formand)
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget tilrettelægger SLA’s kursusudbud, både hvad angår det faglige indhold og fastsættelse af den årlige kursusplan. Udvalget varetager desuden planlægningen af det faglige indhold på foreningens årsmøder.

Medlemmer

Else Gade Gyldenkærne, Faxe (formand)
Henning Sørensen, Dragør
Martin Philipsen Mølgaard, Skanderborg
Dorthe Søborg Skriver, sekretariatet
Eva Schmidt, Odder
Doris Frederiksen, Midtjylland
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat

Materialeudvalget

Materialeudvalget varetager kontakten til Museumstjenesten og udbuddet af arkivmaterialer som kuverter, æsker o.l.

Medlemmer

Lis Vestergaard, styrelsen (formand)
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat

Arkivernes Dag

Udvalget står for koordinering af årets tema og udarbejdelse af materiale som plakat og presseinfo.

Medlemmer

Vacant (formand)
Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA’s sekretariat