Udvalg under SLA’s styrelse

En del af det faglige arbejde i SLA er lagt ud til en række udvalg, der består af både styrelsesmedlemmer og eksterne medlemmer.

Klik på de enkelte udvalg for at se medlemmer og arbejdsopgaver.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer fra styrelsen.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede (dvs. mindst to medlemmer).

Medlemmer

Henning Sørensen, Dragør (formand)
Birgitte Thomsen, Tønder (næstformand)
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev

Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget har ansvaret for at redigere og udgive medlemsbladet OmSLAget.

Medlemmer

Lars Froberg Mortensen, SLA’s sekretariat
Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev
Christian Ditlev Rasmussen, Vejen
Henning Sørensen, Dragør