SLA’s styrelse består af 7 medlemmer.
Forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand og kasserer.

Styrelsen har til formål at

  • Understøtte medlemmernes arbejde med at indsamle, bevare, forske i og formidle den arkivalske kulturarv af såvel private som offentlige arkivalier.
  • Arbejde for at styrke arkivernes kulturpolitiske placering og fremme arkivernes fortsatte faglige udvikling og kompetence.
  • Arbejde for, at der i hver kommune findes et offentligt arkiv i arkivlovens forstand, og at der i hver kommune findes et arkivsamvirke.