VELUX FONDEN

VELUX FONDEN har  659.000 til uddeling inden for rammerne af partnerskabsaftalen med SLA  fra 2020. Programmet har til formål at fremme og understøtte navngivne ældres aktiviteter i SLA’s medlemsarkiver med at indsamle, registrere, bevare og formidle dansk lokalhistorie, og med at gøre denne tilgængelig og interessant for unge og ældre i lokalsamfundet. Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter.

Puljen kan søges af alle SLA’s ordinære medlemmer samt ODA’s medlemmer, og i 2022 vil der være én ansøgningsrunde.

Ansøgningsrunden for 2022 har deadline for indkomne ansøgninger den 28. januar 2022

Som et led i den nye partnerskabsaftale mellem VELUX FONDEN og SLA, er der kommet yderligere fokus på samarbejdsansøgninger og større digitaliseringsprojekter. Det betyder, at større digitaliseringsprojekter med fokus på samarbejder mellem flere arkiver vil blive prioriteteret generelt, men det skal dog ikke afholde ansøgninger fra enkelte arkiver. Samtidig vil der også blive prioriteret i udvælgelsen således, at pengene kan komme flest muligt arkiver til gode. Har man søgt og fået penge tidligere, kan man således ikke forvente at stå lige så stærkt som tidligere i konkurrencen om at blive tildelt midler i en ny ansøgningsrunde, hvis der er mange ”nye” arkiver i ansøgerfeltet. Dette bør dog ikke afskrække arkiver, som tidligere har fået penge, fra at søge igen. En anden ændring fra de tidligere år er, at der nu minimum kan søges for kr. 10.000 og maksimum for kr. 125.000. Vi opfordrer alle potentielle ansøgere til at læse vejledningen til ansøgning grundigt, som kan findes nederst på denne side.

SLA’s sekretariat står for det praktiske i forbindelse med modtagelse af ansøgningerne. Ansøgningerne vurderes af SLA’s forretningsudvalg og en repræsentant fra ODA, som foretager indstilling om tildeling eller afslag til VELUX FONDEN. Indkommer der ansøgninger fra arkiver i kommuner, hvor et af forretningsudvalgets medlemmer eller ODA’ repræsentant er hjemmehørende, vil disse ansøgninger blive behandlet af andre styrelsesmedlemmer. Det er VELUX FONDEN, som tager endelig stilling til tildelingen, men følger som regel SLA’s indstilling. Det er SLA, som udsender bevillingsskrivelsen. Afslag på ansøgninger udsendes direkte fra SLA.

Ansøgning og andre relevante bilag indsendes til sekretariatet via nedenstående formular. Der kan kun ansøges ved hjælp af formularen. Vi modtager ikke ansøgninger pr. mail, med post eller andre kanaler.

Der kan kun uploades pdf-filer, og filerne må maks. være 5 MB.

Har I spørgsmål til den administrative del af ansøgningsprocessen, kan I kontakte Berit Brorly på SLA’s sekretariat på mail eller på telefon 7584 0898.

Har I spørgsmål til det faglige indhold i eventuelle projekter eller mangler sparring, kan I kontakte Lars Froberg Mortensen på SLA’s sekretariat på mail eller på telefon 7584 0898.

Har I spørgsmål til anskaffelse af teknisk udstyr, kan I kontakte Timm Frank på Odense Stadsarkiv på mail .

 

Hent ansøgningsskema, vejledning, samtykkeeklæring mv. herunder.

Der kan kun uploades pdf-filer - max. 5 MB pr. fil.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Ved køb af digitaliseringsudstyr (f.eks. større scannere mv.), skal ansøgningen suppleres med to tilbud på det relevante produkt. Tilbuddene uploades herunder.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.