morgen torsdag den 3. oktober kl. 11.00 lægger vi det nye kortmodul i drift. I den forbindelse vil systemet være nede i ca. 5 min., så sørg for at få gemt jeres arbejde, inden systemet lukker ned.
Når vi er i luften igen, så vil der gå ca. 30 min. med at aktivere og hente de nye historiske kortlag. I denne periode vil det kun være mulig at se standardkortet i kortmodulet.
Alle de gamle stedkoder tilbage fra Arkibas4 forsvinder fra registreringerne, og det samme gør muligheden for at konvertere de gamle stedkoder til nye.

De nye administrative områder vil også blive aktiveret, men da vi har aftalt med Historisk Atlas, at vi kun henter disse data hos dem om natten, så vil det ikke være muligt at geotagge en registrering med administrative områder resten af torsdagen. Der kan godt geotagges med punkter og adresser. Fredag morgen bliver alle de gamle administrative områder konverteret til de nye, og herefter skal alle registreringer, som er geotagget, reindekseres inden alle de tidligere geotags kan ses og søges frem vha. af sted eller kort. Dette forventer vi er afsluttet i løbet af fredagen.

Sådan virker det nye kortmodul

De administrative indstillinger
Det vil fremover fortsat være muligt at zoome ind på kortet og sætte et punkt, at sætte et punkt ved at slå en adresse op, og at vælge et administrativt område. I det nye kortmodul udvider vi valgmulighederne inden for de administrative områder. Fremover vil følgende administrative områder være tilrådighed:
– Ejerlav 1000-nu
– Sogn 1000-nu
– Sognekommune 1842-1970
– Købstadskommune 1838-1970
– Kommune 1970-nu
– Amtsrådskreds 1842-2006
– Amt 1000-2006
– Region 2007-nu
– Geografisk Herred 1000-1970

Ikke alle arkiver ønsker at have alle disse administrative områder til rådighed. Derfor skal administratoren på hvert arkiv selv aktivere de områder, som arkivet ønsker at have til rådighed i registreringsarbejdet. Det gøres under Arkivadministration -> Administrative områder. Hvis man ikke har dette menupunkt tilgængeligt, så skal det aktiveres. Det gøres under Arkivadministration -> Brugere. Vælg den bruger, som skal have tildelt flere rettigheder, tildel ekstra rettigheder ved at sætte flueben under rettighedsmenuen til højre. Husk at gemme.

Det er muligt for hvert arkiv at vælge et kortudsnit, som kortfunktionen altid skal åbne med som standard, når en registrering skal geotagges. Det kan administratoren indstille under menupunktet Arkivadministration -> Arkivindstillinger. Klik på kortet, som åbner op i fuld skærm, zoom ind på det valgte kortudsnit og tryk på OK i nederste højre hjørne. Kortet lukkes, og det er herefter vigtigt at få trykket på Gem arkivindstillinger, for at indstillingerne bliver gemt.

Sådan placeres et geotag i en registrering
Tidligere skulle geotags laves på fanen teknik ved at klikke på knappen vælg sted. I det nye kortmodul har vi valgt, at geotaggingfunktionen får sin helt egen fane kaldet Geografi. Når man klikker på kortillustrationen, så åbner kortmodulet i fuld skærm med det kortudsnit, som administratoren har valgt.
Først skal man vælge hvilken geografitype, som man vil benytte. Skal det være en adresse, et punkt eller et administrativ område. Hvis man vælger adresse, så åbner endnu en søgeboks, hvor man kan søge på adresser og herefter vælge en adresse. Herefter trykkes på OK. Bemærk, at adressen kun bruges som en hjælpefunktion til at vælge et konkret punkt. Vi gemmer ikke adressen, kun et koordinat for punktet.
Det er også muligt at vælg en punkt. Herefter zoomer man ind og klikker på kortet, der hvor punktet skal være. Klik herefter på OK.
Vælger man et administrativt område, så skal man herefter vælge hvilken type administrativt område det skal være (sogn, kommune, amt etc.). Herefter vælger man enheden (det konkrete sogn, kommune, amt etc.). Hvis der findes flere forskellige perioder, hvor denne enhed har eksisteret, så har man også mulighed for at vælge mellem disse. Systemet viser som standard altid den nyeste mulighed på listen. Klik herefter på OK.

Når man åbner kortmodulet, så bliver det standardkort, som I kender fra Arkibas, altid vist. Det er dog muligt at vælge andre historiske kortlag. Følgende kortlag vil være tilgængelige:
– Luftfoto 2016
– 4 cm kort 1986-2001
– 4 cm kort 1977-1985
– 4 cm kort 1953-1976
– Lavkantkort 1901-1945
– Højkantkort 1840-1899
– Sydslesvig
– Sydslesvig 2012
– Sydslesvig 1953-1955
– Sydslesvig 1929-1948
– Sydslesvig 1905-1929
– Sydslesvig 1877-1879

Vi ville gerne have åbent for, at man kunne få vist matrikelkort, men disse er desværre ikke tilgængelige i Historisk Atlas, hvor vi får leveret vores data fra. Vi håber, at det måske kommer på et senere tidspunkt.

Vælger man et andet kort end standardkortet, så er det også dette kort, som vil blive vist for brugerne på arkiv.dk på den konkrete registrering.

Systemet husker også de tre seneste valgte punkter/administrative områder, så man let kan genvælge disse i forbindelse med registreringsarbejdet.

Arkiv.dk-brugernes geotagging
I det nye kortmodul åbner vi også for, at arkiv.dk’s brugere kan hjælpe arkiverne med at geotagge registreringer, når de er logget ind på Mit arkiv.dk. Denne funktion har vi slået til som standard for alle arkiver. Det er muligt for hvert arkiv at fravælge dette. Det gøres under menupunktet Arkivadministration -> Arkivindstillinger. Arkiverne kan altid følge med i, hvilke registreringer brugerne har geotagget. Det kan gøres ved at trække en liste ud under Arkivadministration -> Statistik.

Vi håber, at rigtig mange arkiver vælger at lade arkiv.dk-brugerne have mulighed for at geotagge deres registreringer. Vi ved, at andre platforme, som har åbnet for denne funktion, har haft stor succes med det, og kun meget sjældent oplever, at brugere bevidst laver forkerte geotags for at drille. Det er også erfaringen at brugerne meget gerne vil hjælpe arkiverne med dette arbejde, som også er en stor opgave for os at gå i gang med, hvis vi skal geotagge alle vores gamle registreringer selv. Ofte sidder der brugere rundt i landet, som måske ved mere, end vi selv gør på arkiverne, og endelig så har vi jo altid mulighed for at rette brugernes geotags, hvis det viser sig at være forkert.
Vi vurderer også, at misbrug af funktionen vil være minimal, da brugerne skal være oprettet på Mit arkiv.dk med NemID for at kunne geotagge, og dermed stå ved deres geotags med deres rigtige navn.

Vi håber, at I vil tage godt i mod det nye kortmodul, og at I har forståelse for, at ikke alt virker efter hensigten det første døgnstid.