Lige om lidt er det efterårsferie, men inden da kommer her lidt nyheder fra Arkibas.

Mit arkiv.dk
På Arkibasbestyrelsens seneste møde blev det besluttet, at arkiverne skal betale et administrationsgebyr på kr. 1 pr. billede, som sælges via arkiv.dk. Disse penge går til at dække de omkostninger, som Arkibas har til betalingsløsningen på arkiv.dk. Der skal naturligvis ikke betales for de billeder, som downloades gratis fra arkiv.dk, da de ikke går igennem betalingsløsningen. Denne beslutning gæler i første omgang frem til udgangen af 2019, hvor bestyrelsen tage beslutningen op til revision på baggrund af erfaringerne i 2019.

Bemærk, at da Arkibas er momspligtig, så sælges alle billeder på arkiv.dk inkl. moms. Den pris I fastsætter på arkiv.dk, skal derfor tage højde for, at der er tillagt moms, og at I vil blive opkrævet et gebyr på kr. 1 pr. for deltagelse i arkivbutikken.

Når I sælger billeder via arkiv.dk, så går pengene i første omgang ind på Arkibas’ konto. Det er dog muligt for arkivet altid at følge med i salget af billeder under arkivindstillinger -> statistik, hvor der kan trækkes en liste ud over, hvem der har købt hvilke billeder og prisen. Arkibas bestyrelsen har besluttet, at disse penge udbetales én gang årligt, for at minimere udgifterne til det administrative arbejde forbundet med udbetalingen af pengene.

Billeder solgt på arkiv.dk er kun til privat brug. Vi har lavet nogle handels- og brugsbetingelser, som kommer ud på arkiv.dk, når vi går i luften med arkivbutikken.

Skulle I ikke have fået læst nyheden om lanceringen af Mit arkiv.dk, og hvordan det fungere, så kan den findes her: https://danskearkiver.dk/nyt-i-arkibas-og-paa-arkiv-dk/

Vi forventer at gå i luften med Mit arkiv.dk og kildeviseren, som vi arbejder på lige nu, sidst i november eller i begyndelsen af december. Der kommer meget snart en anbefalinger ud til scanningsformater, visningsformater og til valg af egnet software til arbejdet.

Licens 2019
Bestyrelsen besluttede også på sit seneste møde, at licensen for 2019 stiger med 2,5 pct. Grunden til at vi vælger at lade den stige lidt mere, end SLA gør, er, at vi har øgede udgifter til de nye funktionaliteter i Arkibas og på arkiv.dk.

Til gengæld blev det besluttet, at vi også i 2019 lader det være gratis med filupload udover de 100 GB, som følger med i licensen. Dette vil vi også tage op til revision i slutningen af 2019.