Sekretariatsleder Lars Froberg Mortensen

Stillingen som sekretariatsleder hos SLA er nu besat – og der var rigtig mange kvalificerede ansøgere. Vi kan derfor nu byde velkommen til Lars Froberg Mortensen på posten, der har været ubesat, siden Mads Kyvsgaard Mogensen fratrådte stillingen den 31. juli.

Lars er 55 år og uddannet som cand.mag. i middelalderarkæologi og informationsvidenskab fra Aarhus Universitet i 1999. Efterfølgende har han også taget museumsinspektøruddannelsen, som udbydes af Organisationen Danske Museer (ODM). Han har bl.a. arbejdet som afdelingsleder for arkæologi ved museerne i Holstebro og som museumsinspektør og museumsleder ved museerne i Fredericia. Begge steder har han haft nært samarbejde med mange frivillige ildsjæle (både inden for arkæologi-og arkivområdet), ligesom han har et godt kendskab til arbejde med projekter og en generel administrativ erfaring. Som museumsmand har han også arbejdet med mange forskellige former for kommunikation og formidling.

Lars tiltræder stillingen den 1. oktober – og vil i de kommende måneder også følge SLA’s moduluddannelse for arkivmedarbejdere – både for at få nærmere kendskab til uddannelsen og for at lære noget om de udfordringer, vore medlemmer står overfor.

Vi håber, at arkivernes medarbejdere vil tage godt imod ham, og glæder os til samarbejdet.