I aften kl. 21.30 lægger vi en ny version af Arkibas i drift. I den forbindelse vil systemet være nede i 5-10 min. Vi opfordrer jer derfor til at sørge for, at I får gemt jeres arbejde inden den kortvarige nedetid.

I den nye version af Arkibas har vi flere nye spændende tiltag til jer.

Tagging
Vi har lavet en ny og forbedret version af taggingfunktionen, som meget gerne skal løse de problemer, som vi stadig oplever. Den nye taggingfunktion fungerer lidt anderledes end den gamle. Hidtil har man blot skulle klikke på billedet, så kom der en firkant frem, som man så kunne flytte og tilpasse i størrelsen. Fremover skal man selv trække firkanten der, hvor man ønsker den. Sammen med den nye taggingversion bliver det nu også muligt at tagge billedserier.
Den nye funktionalitet slår i første omgang ikke igennem på Arkiv.dk, da vi endnu mangler at færdiggøre noget udvikling her, inden vi kan vise de nye tags. Vi håber dog snart også at kunne lægge en ny version af Arkiv.dk i drift, som samtidig vil introducere andre nye funktioner.

Oprettelse af fotografer
Med den nye version af Arkibas bliver det nu muligt at oprette fotografer direkte i en registrering, hvor man hidtil har skullet gøre det i administrationsmodulet. Det skulle gerne gøre registreringsarbejdet væsentligt lettere.

Filbibliotek
En helt ny funktionalitet til denne version af Arkibas er filbiblioteket, som kan findes under menupunktet journaler. Her er det muligt at uploade forskellige filer, som knyttes til en journal. Efterhånden som filerne skal benyttes i forskellige registreringer, kan de hentes direkte fra filbiblioteket. Det er muligt at omdøbe filerne direkte i biblioteket eller i forbindelse med upload til en registrering, så man ikke på forhånd skal have besluttet sig for et filnavn.

Importmodul
Med den nye version af Arkibas er det nu muligt at importere registreringer til Arkibas. Det kunne være for arkiver, som tidligere har benyttet et andet registreringssystem og gerne vil konvertere data fra dette system til Arkibas. Det kunne også være for arkiver, som allerede er i gang med Arkibas, men som har nogle registreringstyper liggende i f.eks. et Excelark, som de gerne vil have ind i Arkibas.
Funktionalitet kan findes under menupunktet Arkivadministration -> dataimport. Vær opmærksom på, at skal have tildelt rettigheder til dataimport, for at kunne se menupunktet. Vi arbejder pt. med at få en vejledning klar til funktionaliteten.

Herudover har vi rettet nogle mindre fejl, som gav lidt problemer i systemet f.eks. med login i Chrome, liggende billeder der ragede ud over højre side af skærmbilledet mv. Vi har også ændret lidt på måden, man gemmer og tilknytter billeder/filer til indholdsblokke. Denne ændring var nødvendig for at få filbiblioteket til at fungere efter hensigten.

Vi håber, at I bliver glade for de nye funktionaliteter.