Modul 2 – dag 1 (Korsør) – Aflyst

Korsør Kulturhus Skolegade 1, Korsør

Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger Første dag gennemgås arbejdet med arkivalierne, herunder indsamling, modtagelse, klausulering og kassation. Dag to fokuseres der på lokalarkivets øvrige samlinger (undtagen billeder) samt overvejelser/muligheder, når arkiverne ønsker at indsamle dokumentation om helt bestemte emner i eget lokalområde. Dag 1 - Arbejdet med arkivalierne- Hvad er arkivalier? (personarkiver, foreningsarkiver, […]

Modul 2 – dag 2 (Korsør) – Aflyst

Korsør Kulturhus Skolegade 1, Korsør

Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger Første dag gennemgås arbejdet med arkivalierne, herunder indsamling, modtagelse, klausulering og kassation. Dag to fokuseres der på lokalarkivets øvrige samlinger (undtagen billeder) samt overvejelser/muligheder, når arkiverne ønsker at indsamle dokumentation om helt bestemte emner i eget lokalområde. Dag 2 - Lokalarkivets øvrige samlinger- Indsamling- Originalt- og kopisamlinger- Emnesamlinger- […]

Arkibas: Grundkursus Billeder – Aflyst

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle

På kurset vil den grundlæggende funktionalitet og brugergrænsefladen i Arkibas blive gennemgået. Vi skal på dette kursus arbejde med indkomstjournaler, enkelte billeder, billedserier og albums, henvisninger, relationer og søgning. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig primært til personer, […]

Arkibas: Administrator – Aflyst

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle

På kurset vil vi gennemgå alle funktionaliteterne i administrationsdelen af Arkibas og andre mere avancerede funktionaliteter. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig til personer, som skal være administrator på programmet. Det er en forudsætning, at man har gennemgået […]

Online regionalt møde – 7. september

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle
Tilmeldte: 26 / 200

Sommerferien er vel overstået, så for at skyde en ny og forhåbentlig coronafri arkivsæson godt i gang, afholder SLA og Arkibas to online regionale møder, for alle der har lyst og tid til at deltage. På møderne skal vi bl.a. drøfte arkivlovsrevision, GDPR, Velux, Arkibas og meget mere. Nærmere program følger snarest. Der vil naturligvis […]

Modul 4 – dag 1 (Saxild)

Saxild Kulturhus Rudevej 100, Odder

Lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien Første dag gennemgås arkivets samarbejdspartnere såvel lokalt som regionalt samt synliggørelse bl.a. via sociale medier. Anden dagen sættes der fokus på formidling af arkivets viden. Dag 1 - Lokalarkivets forhold til omverdenen- Samarbejdspartnere og –muligheder- Synliggørelse og PR- Indsamlingsprojekter- Arkivets hjemmeside- Sociale medier Underviser: Henning Sørensen, Dragør […]

Online regionalt møde – 8. september

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle
Tilmeldte: 25 / 200

Sommerferien er vel overstået, så for at skyde en ny og forhåbentlig coronafri arkivsæson godt i gang, afholder SLA og Arkibas to online regionale møder, for alle der har lyst og tid til at deltage. På møderne skal vi bl.a. drøfte arkivlovsrevision, GDPR, Velux, Arkibas og meget mere. Nærmere program følger snarest. Der vil naturligvis […]

Modul 4 – dag 2 (Saxild)

Saxild Kulturhus Rudevej 100, Odder

Lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien Første dag gennemgås arkivets samarbejdspartnere såvel lokalt som regionalt samt synliggørelse bl.a. via sociale medier. Anden dagen sættes der fokus på formidling af arkivets viden. Dag 2 - Formidling af lokalhistorien- Artikler- Foredrag- Udstillinger- Arrangementer (Arkivernes Dag, byvandringer, osv.) Underviser: Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv

Onlinekursus – Arkibas: Sådan registrerer man et enkelt billede – Aflyst

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle
Tilmeldte: 12 / 30

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer et enkelt billede i Arkibas, herunder hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer. Undervejs taler vi kort om principperne for registrering, og vi ser på hvordan man søger i registreringer. Underviser: Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

Modul 3 – dag 1 (Randers) – Aflyst

VKST Sorø Fuldbyvej 15, Sorø

Billeder I og II Den første dag gennemgås registrering af billeder herunder modtagelse og klausulering. Den anden dag fokuseres der på billedtyper, digitale billeder og ophavsret. Dag 1 - Billeder I- Indsamling- Modtagelse- Klausulering- Kassation- Registrering Underviser: Else Gade Gyldenkærne, Faxe Kommunes Arkiver

Kursus: Hjemmeside med WordPress: bliv en haj til indholdsopdatering (Esbjerg)

Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47, Esbjerg

Kursus for begyndere og let øvede i indholdsopdatering på hjemmesider lavet med WordPress. Vi arbejder med at lave indlæg og sider, vi øver at sætte tekst, billeder, lyd og video ind på indlæg og sider, vi retter fejl, vi laver kategorier og vi tilpasser menuer.  Når du går hjem, har du rutine i at lægge […]

kr.150

Onlinekursus – WordPress: Brug af standard-editoren Gutenberg – Aflyst

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle

Gennemgang af hvordan man med editoren, laver indhold på indlæg og sider. Hvordan får vi billeder lagt ind, som enkelt billeder eller som gallerier. Underviser: Louise Toft Petersen, Simmersted Arkiv / Toft Webdesign

Arkibas: Grundkursus Arkivalier

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle
Tilmeldte: 9 / 10

På kurset vil den grundlæggende funktionalitet og brugergrænsefladen i Arkibas blive gennemgået. Vi skal på dette kursus arbejde med indkomstjournaler, arkivalier, henvisninger, relationer og søgning. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig primært til personer, som aldrig har arbejdet […]

Modul 1 – dag 1 (Køge)

Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Årre
Tilmeldte: 21 / 30

Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring Første dag gennemgås arkivlovgivningen, arkivernes formål og eksistensberettigelse samt vores arbejdsredskaber. Anden dagen sættes der fokus på pleje af arkivalier, og der opfordres til at medbringe et stk. fra eget arkiv, der kan være udgangspunkt for drøftelse. Dag 1 - Arkivadministration- Arkivernes historie- Lovgivning- Lokalarkivets formål og opgaver- […]

Modul 3 – dag 2 (Randers) – Aflyst

VKST Sorø Fuldbyvej 15, Sorø

Billeder I og II Den første dag gennemgås registrering af billeder herunder modtagelse og klausulering. Den anden dag fokuseres der på billedtyper, digitale billeder og ophavsret. Dag 2 - Billeder II- Fotografiets historie- Billedtyper- Opbevaring- Digitale billeder- Anvendelse og ophavsret Underviser: Gunner Byskov, Medieskolerne i Viborg

Temaaften: Mediestream – aviser på nettet (Esbjerg)

Esbjerg Bibliotek - Storm P-salen Nørregade 19, Esbjerg

Vil du gerne være bedre til at slå op i de gamle aviser efter materiale fra dit lokalområde? Denne aften vil tidligere arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen give en instruktion i brugen af tjenesten Mediestream.dk, som giver adgang til en stor mængde ældre aviser, og give eksempler på, hvad man kan søge efter. Tag gerne din […]

kr.50

Onlinekursus – Arkibas: Sådan registrerer man en arkivfond

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle
Tilmeldte: 26 / 30

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer arkivfonde i Arkibas, herunder hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer, og hvordan man lægger en kilde på registreringen. Undervejs taler vi kort om principperne for registrering, og vi ser på hvordan man søger i registreringer og kilder. Underviser: Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

Modul 1 – dag 2 (Køge)

Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Årre
Tilmeldte: 22 / 30

Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring Første dag gennemgås arkivlovgivningen, arkivernes formål og eksistensberettigelse samt vores arbejdsredskaber. Anden dagen sættes der fokus på pleje af arkivalier, og der opfordres til at medbringe et stk. fra eget arkiv, der kan være udgangspunkt for drøftelse. Dag 2 - Lokalarkivets samlinger og deres bevaring- Indretning af magasiner […]

Aflyst – Arkibas: Øvet

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19, Vejle

På kurset vil vi repetere arbejdet med journaler, arkivfonde, enkelte billeder, billedserier og albums med særlig vægt på nogle af de mere avancerede funktioner. Herudover vil det være muligt at arbejde med opgaver inden for registreringstyperne lyd, film, kort, emnesamlinger, plakater og grafik, bøger og brug af kildeviseren efter ønske fra kursisterne. Har I behov […]