SLA har i samarbejde med ODA, Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek og en lang række museer udarbejdet et spørgeskema, som har til formål at undersøge danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af corona-krisen.

Formålet med spørgeskemaet er at være bedre forberedt i en lignende situation i fremtiden. Da Danmark blev lukket ned i marts 2020, gik mange arkiver og museer i gang med indsamlingsprojekter for at dokumentere situationen. Der hersker ingen tvivl om, at vi befinder os i en historisk og betydningsfuld tid, som det er vigtigt at bevare materiale fra for eftertiden.

Derfor har Privatarkivudvalget taget initiativ til en undersøgelse af, hvordan arkiver og museer har indsamlet materiale, der dokumenterer nedlukningen. Der er blevet nedsat en gruppe, som består af repræsentanter fra alle institutionstyper, nationale som lokale. Gruppen har udarbejdet dette spørgeskema, som vi gerne vil bede jer udfylde.

Det overordnede mål er at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer en hasteindsamling rummer. Den skal også skabe grundlag for, at arkiver og museer er bedre rustet i lignende situationer i fremtiden. Resultatet skal være med til at støtte samarbejder på tværs af institutioner og styrke erfaringsudveksling og metoder.

Vi håber meget, at I vil deltage med en beskrivelse af jeres aktiviteter. Uddyb meget gerne med eksempler, hvor det er relevant. Hvis I ikke har haft mulighed for at samle ind, eller hvis jeres borgere/brugere ikke har indleveret noget, må I også meget gerne udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt at synliggøre. Med andre ord, der er ingen forkerte svar, så venligst udfyld skemaet, som det er relevant for jeres arkiv eller museum.

Spørgeskemaet er blevet sendt rundt til lokalarkiverne. Det tager kun 5 minutter af udfylde, men vi vil sætte pris på, hvis I bruger lidt ekstra tid på at knytte kommentarer til spørgsmålene i spørgeskemaets tekstfelter

Resultaterne bliver delt med jer og planlægges brugt som grundlag for temarelevante aktiviteter, publikationer og rådgivningsmateriale og fremover workshops. Enkelte institutioner bliver ikke nævnt, uden vi har indhentet jeres tilsagn.

Hvis I har spørgsmål eller lignende til spørgeskemaet eller undersøgelsen, skal I være mere end velkomne til at kontakte SLA’s sekretariatsleder Mads Kyvsgaard Mogensen på eller på telefon 75840898.

 

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen

 

Anders Klindt Myrvoll, Netarkivet, Det Kgl. Bibliotek

Bente Jensen, Organisationen Danske Arkiver, Aalborg Stadsarkiv

Caroline Nyvang, Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek

Jette Holmstrøm Kjellberg, Rigsarkivet

Lars Kjær, Rigsarkivet

Laura Maria Schütze, ROMU / Roskilde Museum

Lykke Pedersen, Nationalmuseet

Mads Kyvsgaard Mogensen, Sammenslutningen af Lokalarkiver

Rune Clausen, Det Grønne Museum