I de seneste uger har coronavirussen raset i Danmark, og det har haft store konsekvenser for alle aspekter af danskernes dagligdag. Forretninger lukker, arbejdsliv og hjemmeliv smelter sammen, og mennesker har måttet finde ud af at være sammen på afstand. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse konsekvenser dokumenteres, og her har arkiverne et stort ansvar i forhold til at sikre denne dokumentation. I denne sammenhæng har Rigsarkivet udsendt en pressemeddelelse på vegne af Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver, Det Kgl. Bibliotek, Arbejdermuseet og Nationalmuseet, hvor der opfordres til at indsende materiale til kulturbevaringsinstitutioner. I kan læse pressemeddelelsen her:
 
 
SLA vil derfor opfordre alle vore medlemmer til at gøre en aktiv indsats i denne tid. Lokalmiljøerne rundt omkring i landet er vendt på hovedet, og her kan lokalarkiverne være med til at sikre, at eftertiden har mulighed for at skildre og huske, hvordan coronavirussen påvirkede vort samfund.
 
Vi vil derfor samtidig komme med en række råd og anbefalinger, som kan være med til at skabe overblik.
 
Dokumentation af corona
 
Coronavirussen har blandt meget andet været medvirkende til, at vort samfund ser meget anderledes ud i denne tid. Billeder af tomme gader, butikker, kulturhuse og forsamlingssteder illustrerer dette perfekt, så det kan derfor være en god idé at indsamle disse billeder. Det samme gør sig gældende for film- og lydklip.
 
Vores dagligdag er også blevet påvirket, og her kan man indsamle beretninger fra personer, som beskriver deres nye dagligdag på den ene eller anden måde. Her kan man f.eks. både indsamle dagbøger, erindringer og lydklip.
 
Mange lokale foreninger har i disse dage været nødt til at ændre markant på deres rutiner, og i den sammenhæng har foreningerne produceret mange forskellige dokumenter såsom pjecer, plakater og alt muligt andet materiale, som vejleder deres medlemmer i coronatiden. Her kan det være smart at tage kontakt til foreningerne i jeres nærmiljøer for at dokumentere deres nye tiltag (og deres nedlukning for en periode).
 
Det lokale erhvervsliv har det meget svært i disse tider, og mange forretninger er nødt til enten at lukke eller ændre deres praksis. Købmanden laver plakater, der informerer om social distancering og afspritning, fitnesscentrene reklamerer for hjemmetræning gennem streaming, og frisører og restauranter sælger gavekort til bedre tider. Hold derfor øje med, hvad jeres lokale virksomheder producerer og lav aftaler om bevaring med dem.
 
Derudover er det smart at gøre reklame for jeres indsamlingsvirksomhed. Hvis I har Facebook eller hjemmeside, kan I opfordre jeres følgere til at aflevere materiale, og ellers er det en god idé at tage kontakt til lokalpressen for at udvide kendskabet til jeres indsamling.
 
De daglige opgaver er der stadig
 
Dokumentationen af coronatiden er et stort arbejde, men det er ikke noget, som vi kan lave hele tiden. Vi opfordrer derfor også vore medlemmer til at opretholde de normale arkivopgaver, som ikke kræver fremmøde på selve arkivet. Man kan med fordel bruge den lange isolationstid til at gennemgå og rette registreringer i Arkibas.
 
Mange billedregistreringer har stadig de gamle små billeder fra Arkibas4 tilknyttet. Disse kan med fordel skiftes ud til en bedre kvalitet. Der kan tilføjes geotags til registreringer, og navnetags på billeder med personer. Mange registreringer går måske helt tilbage til Arkibas3’s tid og trænger helt sikkert til et eftersyn og måske til tilføjelse af yderligere beskrivelser.
 
Generelle forholdsregler
 
Smitsomheden af coronavirussen betyder, at vi ikke kan indsamle og modtage arkivalier som normalt, så det er vigtigt, at vi tager en række forholdsregler. Hvis indkomne afleveringer skal afleveres fysisk, opfordres I til at lave afleveringsaftaler med de afleverende parter, så den fysiske aflevering kan ordnes på et senere tidspunkt, hvor smitterisikoen er væk.
 
Ved digitale afleveringer, eksempelvis over mail, skal I huske stadig at lave afleveringsaftaler med de afleverende parter. Her kan I eventuelt lave en midlertidig procedure, så fysisk underskrift kan ske på et senere tidspunkt.
 
Vi opfordrer samtidig vore medlemmer til at udskyde alle arrangementer, kurser og andre sociale begivenheder. Her opfordres I til at følge med i myndighedernes udmeldinger, ligesom vi i SLA løbende vil sørge for at orientere om ændringer og aflysninger på vores hjemmeside, www.danskearkiver.dk.
 
Pas godt på hinanden, hold afstand og lad os alle sammen hjælpe til, at denne mærkværdige og alvorlige situation kan huskes af eftertiden.
 
Med venlig hilsen
SLA’s styrelse og sekretariat