Kursus: Hjemmeside med WordPress: bliv en haj til indholdsopdatering (Esbjerg)

Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47Esbjerg,

Kursus for begyndere og let øvede i indholdsopdatering på hjemmesider lavet med WordPress. Vi arbejder med at lave indlæg og sider, vi øver at sætte tekst, billeder, lyd og video ind på indlæg og sider, vi retter fejl, vi laver kategorier og vi tilpasser menuer.  Når du går hjem, har du rutine i at lægge […]

kr.150

Onlinekursus – WordPress: Brug af standard-editoren Gutenberg – Aflyst

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,

Gennemgang af hvordan man med editoren, laver indhold på indlæg og sider. Hvordan får vi billeder lagt ind, som enkelt billeder eller som gallerier. Underviser: Louise Toft Petersen, Simmersted Arkiv / Toft Webdesign

Arkibas: Grundkursus Arkivalier

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 10 / 10

På kurset vil den grundlæggende funktionalitet og brugergrænsefladen i Arkibas blive gennemgået. Vi skal på dette kursus arbejde med indkomstjournaler, arkivalier, henvisninger, relationer og søgning. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig primært til personer, som aldrig har arbejdet […]

Modul 1 – dag 1 (Køge)

Teaterbygningen Bag Haverne 1Køge,
Tilmeldte: 20 / 30

Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring Første dag gennemgås arkivlovgivningen, arkivernes formål og eksistensberettigelse samt vores arbejdsredskaber. Anden dagen sættes der fokus på pleje af arkivalier, og der opfordres til at medbringe et stk. fra eget arkiv, der kan være udgangspunkt for drøftelse. Dag 1 - Arkivadministration- Arkivernes historie- Lovgivning- Lokalarkivets formål og opgaver- […]

Modul 3 – dag 2 (Randers) – Aflyst

Randers Bibliotek Stemannsgade 2Randers,

Billeder I og II Den første dag gennemgås registrering af billeder herunder modtagelse og klausulering. Den anden dag fokuseres der på billedtyper, digitale billeder og ophavsret. Dag 2 - Billeder II- Fotografiets historie- Billedtyper- Opbevaring- Digitale billeder- Anvendelse og ophavsret Underviser: Gunner Byskov, Medieskolerne i Viborg

Temaaften: Mediestream – aviser på nettet (Esbjerg)

Esbjerg Bibliotek i Storm P-salen Nørregade 19Esbjerg,

Vil du gerne være bedre til at slå op i de gamle aviser efter materiale fra dit lokalområde? Denne aften vil tidligere arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen give en instruktion i brugen af tjenesten Mediestream.dk, som giver adgang til en stor mængde ældre aviser, og give eksempler på, hvad man kan søge efter. Tag gerne din […]

kr.50

Onlinekursus – Arkibas: Sådan registrerer man en arkivfond

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 13 / 30

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer arkivfonde i Arkibas, herunder hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer, og hvordan man lægger en kilde på registreringen. Undervejs taler vi kort om principperne for registrering, og vi ser på hvordan man søger i registreringer og kilder. Underviser: Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

Modul 1 – dag 2 (Køge)

Teaterbygningen Bag Haverne 1Køge,
Tilmeldte: 21 / 30

Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring Første dag gennemgås arkivlovgivningen, arkivernes formål og eksistensberettigelse samt vores arbejdsredskaber. Anden dagen sættes der fokus på pleje af arkivalier, og der opfordres til at medbringe et stk. fra eget arkiv, der kan være udgangspunkt for drøftelse. Dag 2 - Lokalarkivets samlinger og deres bevaring- Indretning af magasiner […]

Arkibas: Øvet

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 4 / 10

På kurset vil vi repetere arbejdet med journaler, arkivfonde, enkelte billeder, billedserier og albums med særlig vægt på nogle af de mere avancerede funktioner. Herudover vil det være muligt at arbejde med opgaver inden for registreringstyperne lyd, film, kort, emnesamlinger, plakater og grafik, bøger og brug af kildeviseren efter ønske fra kursisterne. Har I behov […]

Arkivuddannelsens modul 0: Arbejdet på et lokalhistorisk arkiv (Årre)

Helle Hallen Vrenderupvej 40CÅrre,

Kurset giver en grundlæggende introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv. Det behandler emner som lokalarkivet som kulturarvsinstitution, arkivets arbejdsopgaver, frivillig på lokalarkivet, samlingstyper, registrering og digitalisering, brugerbetjening og formidling. Kurset danner et godt udgangspunkt for deltagelse arkivuddannelsens øvrige fem moduler, se https://danskearkiver.dk/arkivkurser/ Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen

kr.250

WordPress 1A: Bliv en haj til indholdsopdatering

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 0 / 10

Rollen som forfatter på hjemmesiden, fyld hjemmesiden med spændende indhold. For dig der gerne vil bruge hjemmesiden til at formidle gode historier, portrætter, interviews mm. Du har lige fået eller påtaget dig opgaven med at lægge indhold på hjemmesiden.Vi arbejder kun med at lave indlæg og siderVi øver at sætte tekst, billeder, lyd og video […]

Arkibas: Grundkursus Billeder

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 3 / 10

På kurset vil den grundlæggende funktionalitet og brugergrænsefladen i Arkibas blive gennemgået. Vi skal på dette kursus arbejde med indkomstjournaler, enkelte billeder, billedserier og albums, henvisninger, relationer og søgning. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig primært til personer, […]

Modul 2 – dag 1 (Skørping)

Kulturstationen Sveriggaardsvej 4Skørping,

Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger Første dag gennemgås arbejdet med arkivalierne, herunder indsamling, modtagelse, klausulering og kassation. Dag to fokuseres der på lokalarkivets øvrige samlinger (undtagen billeder) samt overvejelser/muligheder, når arkiverne ønsker at indsamle dokumentation om helt bestemte emner i eget lokalområde. Dag 1 – Arbejdet med arkivalierne– Hvad er arkivalier? (personarkiver, foreningsarkiver, […]

Modul 2 – dag 2 (Skørping)

Kulturstationen Sveriggaardsvej 4Skørping,

Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger Første dag gennemgås arbejdet med arkivalierne, herunder indsamling, modtagelse, klausulering og kassation. Dag to fokuseres der på lokalarkivets øvrige samlinger (undtagen billeder) samt overvejelser/muligheder, når arkiverne ønsker at indsamle dokumentation om helt bestemte emner i eget lokalområde. Dag 2 - Lokalarkivets øvrige samlinger- Indsamling- Originalt- og kopisamlinger- Emnesamlinger- […]

Modul 4 – dag 1 (Årre)

Helle Hallen Vrenderupvej 40CÅrre,
Tilmeldte: 9 / 30

Lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien Første dag gennemgås arkivets samarbejdspartnere såvel lokalt som regionalt samt synliggørelse bl.a. via sociale medier. Anden dagen sættes der fokus på formidling af arkivets viden. Dag 1 - Lokalarkivets forhold til omverdenen- Samarbejdspartnere og –muligheder- Synliggørelse og PR- Indsamlingsprojekter- Arkivets hjemmeside- Sociale medier Underviser: Henning Sørensen, Dragør […]

Modul 5 – dag 1 (Odense)

Historiens Hus Klosterbakken 2, Odense C, 5000
Tilmeldte: 3 / 30

Ledelse og samarbejde samt arkivlederens opgaver Første dag sættes der fokus på ledelse og samarbejde. Anden dagen gennemgås arkivets opgaver, daglig administration samt fundraising/sponsorater. Dag 1 - Ledelse og samarbejde- Kommunikation- Lederrollen- Samarbejde- Målsætninger og evalueringer- Kommunikation og konflikthåndtering Underviser: Bjarne Nielsen, VIWA Coaching

Kursus: Hvordan ser det ud med Arkibas? Nyheder og genopfriskning (Esbjerg)

Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47Esbjerg,

På kurset gennemgår vi, hvad der er kommet af nyheder på Arkibas, og vi genopfrisker brugen af funktioner i Arkibas efter kursisternes ønsker. Kurset henvender sig fortrinsvis til brugere, der er godt i gang med Arkibas. Der arbejdes i demobasen https://arkibas5demo.arkibas.dk. Man skal derfor på forhånd have sikret sig, at man er oprettet som bruger på […]

kr.150

Modul 4 – dag 2 (Årre)

Helle Hallen Vrenderupvej 40CÅrre,
Tilmeldte: 7 / 30

Lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien Første dag gennemgås arkivets samarbejdspartnere såvel lokalt som regionalt samt synliggørelse bl.a. via sociale medier. Anden dagen sættes der fokus på formidling af arkivets viden. Dag 2 - Formidling af lokalhistorien- Artikler- Foredrag- Udstillinger- Arrangementer (Arkivernes Dag, byvandringer, osv.) Underviser: Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv

Onlinekursus – WordPress: Menu, sidebar og widgets

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 0 / 30

Menuen er vigtig, når vi strukturerer og navigerer på hjemmesiden. Kurset er for dig, der skal have genopfrisket, hvordan man tilpasser menuen eller menuerne, hvis der er brug for flere.Vi ser på brugen af sidebar og widgets. Det er hjemmesidens tema der afgør, hvilke sidebar og widgetsplaceringer der er, så kursets deltagere vil have forskellige […]

Modul 5 – dag 2 (Odense)

Historiens Hus Klosterbakken 2, Odense C, 5000
Tilmeldte: 3 / 30

Ledelse og samarbejde samt arkivlederens opgaver Første dag sættes der fokus på ledelse og samarbejde. Anden dagen gennemgås arkivets opgaver, daglig administration samt fundraising/sponsorater. Dag 2 - Arkivlederens opgaver- Vedtægter og instruks- Ansvar og arbejdstilrettelæggelse- Arkivsamvirker- Administration, drift og økonomi (herunder prispolitik)- Projekter- Støttemuligheder og sponsorater Underviser: Jørgen Thomsen, Sammenslutningen af Lokalarkiver

Onlinekursus – Arkibas: Administrator

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 10 / 30

Vi ser på, hvilke muligheder der ligger under menupunkterne arkivadministration og journaladministration.Har I andre ønsker til administrative funktioner eller registreringsfunktioner, som I gerne vil have gennemgået, så vil der være mulighed for at spørge på kurset. Underviser: Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

WordPress 1B: En arbejdsdag med brugen af blokke

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 0 / 10

Vi henter ekstra blokke til hjemmesiden vha. plugins og øver anvendelsen af dem. Du får repeteret, hvordan man bruger editoren til at opsætte indhold på sider og indlæg. Der bliver tid til at du arbejder på din hjemmeside med finpudsning af opsætning på sider og indlæg.Vi ser også på andre plugins, der kan hjælpe med […]

Scanning af kilder

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 10 / 10

På dette kursus arbejdes der med hele processen af digitalisering af kilder fra scanning til færdig visning på arkiv.dk.På kurset lærer du at scanne kilder til bevaringsformat i tiff, bearbejde kilderne til den rigtige størrelse til formidling, konvertere kilderne til pdf og lægge dem rigtigt ind i Arkibas til visning på arkiv.dk. Vi skal også […]

Kursus: Hjemmeside med WordPress – En arbejdsdag med brugen af blokke (Esbjerg)

Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47Esbjerg,

Kurset er for let øvede og øvede i brugen af hjemmeside med WordPress. Det er en fordel, hvis du har deltaget i kurset om indholdsopdatering. Vi henter ekstra blokke til hjemmesiden ved hjælp af plugins og øver anvendelsen af dem. Du får repeteret, hvordan man bruger editoren til at opsætte indhold på sider og indlæg. […]

kr.150

Arkibas: Grundkursus Arkivalier

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 8 / 10

På kurset vil den grundlæggende funktionalitet og brugergrænsefladen i Arkibas blive gennemgået. Vi skal på dette kursus arbejde med indkomstjournaler, arkivalier, henvisninger, relationer og søgning. Alle kursister får deres egen PC at arbejde ved. Registreringerne gennemgås systematisk i et tempo, hvor alle kan følge med. Kurset henvender sig primært til personer, som aldrig har arbejdet […]

Onlinekursus – Arkibas: Sådan registrerer man film og lyd

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 7 / 30

Vi gennemgår trin for trin, hvordan man registrerer film og lyd i Arkibas, herunder hvordan man laver geotags, henvisninger og relationer. Undervejs taler vi kort om principperne for registrering, og vi ser på, hvordan man søger i registreringer. Underviser: Dorthe Søborg Skriver, Arkibas

Onlinekursus – Facebook: Kom i gang med Facebook

Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19Vejle,
Tilmeldte: 3 / 30

Et lynkursus for dig, der ikke har brugt Facebook ret meget og som gerne vil blive klogere på, hvordan arkivet kan bruge det.Vi gennemgår forskellen på sider og grupper. Vi ser på gode eksempler, der er tid til masser af spørgsmål.Vi ser på opslag og begivenheder, og hvordan man laver dem. Underviser: Louise Toft Petersen, […]