Til SLA’s medlemmer,

Som vi tidligere har orienteret om, har Velux Fonden bevilget 1,4 mill. kr. til uddeling inden for rammerne af partnerskabsaftalen med SLA i 2018. Det er vi selvfølgelig rigtigt taknemmelige for, og vi fremsender derfor nu det materiale, I skulle have brug for i forbindelse med ansøgningsarbejdet – først og fremmest det ansøgningsskema, der skal anvendes, og den vejledning, der forsøger at uddybe, hvad der kan søges om osv.

Vi gør opmærksom på, at der i lighed med sidste år bliver tale om to ansøgningsrunder, og at fristen for ansøgninger i første runde er mandag den 14. maj 2018. Ansøgninger, som måtte komme efter denne dato, vil automatisk blive overført til anden runde, i efteråret 2018.

I maj måned træder den nye persondataforordning i kraft, og da ansøgningsprocessen kræver, at visse persondata (dog ikke CPR-numre) indgår i behandlingen – blandt andet for at opfylde de aldersmæssige krav, som Velux Fonden lægger til grund for uddelingerne – er der denne gang yderligere vedhæftet to bilag, som beskriver, hvordan I skal forholde jer på dette område – og hvor samtykkeerklæringen skal følge med jeres eventuelle ansøgninger og være underskrevet af hovedansøgeren (den projektansvarlige).

Ved tvivlsspørgsmål er I velkomne til at henvende jer til Berit Brorly på SLA’s sekretariat.

 

Med venlig hilsen

SLA’s styrelse