Kære medlemmer

TAK for tilmeldinger til SLA’s kredsmøde lørdag den 21. april kl. 10-16 i sekretariatets lokaler, Andkærvej 19, Vejle.
Der er plads til flere, og det vil glæde os at se flere arkiver benytte sig af muligheden. Vi har dog et max. deltagerantal på 75.
Vedlagt fremsendes program for mødet, som også kan ses i det netop udsendte medlemsblad, OmSLAget nr. 1, 2018.

I punktet ”Nyt fra arkiverne” opfordres arkiverne til at tage ordet og dele oplevelser og initiativer med deltagerne. Anmeldelse af indlæg bedes sendt til sekretariatet sammen med tilmeldingen og et kort notat om indholdet afleveret ved kredsmødet til brug for den efterfølgende reportage i OmSLAget.
Også her glæder vi os til at høre nærmere.

Tilmelding kan ske elektronisk på SLA’s hjemmeside: www.danskearkiver.dk, eller ved kontakt til sekretariatet på mail: eller telefon 7584 0898.

Er der spørgsmål og/eller ønske om yderligere oplysninger, er vi klar ved både mail og telefon i sekretariatet.

Vel mødt til kredsmøde 2018.