De seneste måneder har vi i Arkibas arbejdet med at lave et nyt kortmodul til Arkibas og arkiv.dk, så det bliver muligt at søge på et kort på arkiv.dk, og samtidig introducerer vi historiske kortlag, nye geografiske afgrænsninger og en ny måde til at placere geotags på et kort i Arkibas. Hele den nye løsning forventer vi at lægge i drift i juli.

Registreringer, som ikke har tilknyttet et geotag, vil ikke kunne søges frem på et kort. Vi bibeholder naturligvis den nuværende søgefunktion, så alle registreringer kan søges frem på en liste.

Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at benytte muligheden for at geotagge registreringer. Pt. er det muligt at sætte et punkt, vælge et sogn eller en kommune. I det nye kortmodul udvider vi afgræsningsmulighederne, så det også bliver muligt at vælge de gamle købstadskommuner og sognekommuner, amter, regioner, ejerlav og geografiske herreder.

Alle de geotags, som I har lavede i Arkibas5 i form af punkter og geografiske afgræsninger, vil blive konverteret og ført med over i den nye løsning, men vi har besluttet, at alle de gamle stederkoder, som er blevet lavet tilbage i Arkibas4, bliver slettet.

Har I gamle stedkoder knyttet til registreringer tilbage fra Arkibas4’s tid, så kan disse dog hurtigt og nemt omsættes til de nuværende geotags. Det kan I gøre under menupunktet registreringsadministration -> gamle stedkoder. I kan finde en vejledning til det på ArkibasWiki: https://arkibaswiki.dk/gamle-stedkoder. Muligheden for at omsætte gamle stedkoder til nye udgår, når vi lancerer det nye kortmodul. Så ønsker I at benytte jer af denne mulighed, skal I gøre det inden udgangen af juni måned.