Torsdag den 8. april kl. 6.00 lægger vi en ny version af Arkibas og arkiv.dk i drift.

Opdateringerne drejer sig primært om nye funktioner som gør, at Arkibas og arkiv.dk bedre kan efterleve reglerne i persondataforordningen, persondataloven og cookiebekendtgørelsen.

I forbindelse med idriftlægningen vil vi gerne invitere alle, der har tid og lyst, til en online gennemgang af de nye funktioner. Denne gennemgang afholdes onsdag den 7. april kl. 13.30. Forventet varighed: 1 time.

Klik på linket herunder for at deltage i mødet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIzOGE4MTgtNGY4ZS00ZjFiLWE1MWMtN2QyNDk2MmY5YTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c9349bf-bfd2-43d4-b927-8c99b821223f%22%2c%22Oid%22%3a%22212db829-c0b6-41c0-94bb-de326fb47b4c%22%7d

Man behøver ikke at have en Teamskonto for at kunne deltage. Du skal blot klikke på linket og følge vejledningen på skærmen.

Er du i tvivl om, hvordan det virker, så har vi lavet en vejledning om at deltage i et Teamsmøde uden Teamskonto. Du finder vejledningen her:
https://danskearkiver.dk/raad-og-vejledning/deltag-i-et-teamsmoede/

Vi anbefaler, at man installere app’en fremfor at køre mødet i en browser, da det er vores erfaring, at dette fungerer bedre. Du kan allerede klikke på mødelinket nu og installere app’en, og tjekke at højtaler, mikrofon og kamera fungere, så du er klar til mødet i næste uge.

Husk at du kun kan deltage i mødet ved at klikke på det fremsendte link. Du kan således ikke blot gå ind i app’en og deltage i mødet på den måde. Vi anbefaler, at du tilgår mødet på en computer, da vi har oplevet, at deltagere, som bruger en IPad eller en tablet, ikke kan se, når mødelederen deler sin skærm, og mødelederen har ikke mulighed for at hjælpe med det tekniske under mødet.

Vi bliver sandsynligvis mange til mødet, og vi anbefaler derfor, at du slår lyden på din mikrofon fra, når du ikke taler, og at du rækker den virtuelle hånd i vejret, hvis du vil stille et spørgsmål. Husk at tage hånden ned igen, når du er færdig med at tale.