Stillingen som sekretariatsleder hos SLA er nu besat, og vi kan derfor byde velkommen til Mads Kyvsgaard Mogensen på posten, der har været ubesat, siden Hanne Hauge gik på pension den 1. april.

Mads er 28 år og uddannet som cand.mag. i historie og informationsforvaltning fra Aalborg Universitet. I sin studietid var han i praktik på Frederikshavn Stadsarkiv, og det var her, han fik smag for vores verden. Efter sin eksamen i 2018 har han også haft en midlertidig ansættelse på stadsarkivet i Frederikshavn, hvor han stod for bevarings- og kassationsbehandling samt registrering af kommunearkivet fra den nu nedlagte Skagen Kommune. Mens han har været tilknyttet arkivet i Frederikshavn, har Mads arbejdet sammen med frivillige ved flere lejligheder, blandt andet i forbindelse med et større transskriberingsprojekt, og samarbejdet med frivillige er noget af det, Mads ser frem til at udbygge i kraft af ansættelsen hos SLA.

Mads tiltræder stillingen den 22. august. Vi håber, arkivernes medarbejdere vil tage godt imod ham.