LFF Sommerseminar har byens billeder som tema og indsamlingen af dem. Digitaliseringen stiller nye krav til arkiver og museers indsamling. Der bliver taget enorme mængder af billeder i dag, samtidig er det nødvendigt at være til stede, ikke lang tid efter billedet eller filmen produceres, ellers er det forsvundet, slettet. Så bliver det svært at dokumentere, formidle og forske i byen i dag.
Først tager vi et skridt tilbage og hører indlæg fra forskere, der har set på byen som stedet, hvor man konsumerer, handler og flanerer – og beder dem fundere over behov for samtidsdokumentation af deres emne i dag og behov for billeder.
At være til stede kræver nye metoder, tilstedeværelse, kommunikation og samarbejde. Det viser nogle nye bud på på hvordan samtidens byer kan dokumenteres og indsamles, samt at se på hvilke billeder, ny medier generer. Betyder de sociale medier, at motiverne bliver nogle andre? Kan man indsamle ved brug af sociale medier fx? og hvad kræver det? En anden vej er at bruge samtidsdokumentation og alliere sig med folk på stedet – hvordan fungerer det? hvilke billeder fører det til?

Program

10.00 – 10.30 Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35 Velkomst v. Formanden /praktisk

10.35-10.45 Introduktion til dagens tema

10.45 – 11.15 Jens Toftgaard, Odense Bys Museer
En stor del af den byhistoriske forskning har de seneste årtier beskæftiget sig med byernes rum. Centrale spørgsmål er, hvordan byens udseende og indretning har spillet sammen med indbyggernes færden i og brug af byen? Fotografier er her en helt enestående kilde til at undersøge byrummets forandringer, der kun er dårligt og sporadisk dokumenteret i skriftligt kildemateriale. Med udgangspunkt i et ph.d.-projekt om forandringer i Odense, Aarhus og Aalborgs bymidte 1870-1970 diskuteres det fotografiske materiales muligheder og begrænsninger som historisk kilde.

11.15 – 11.45 Kirsten Linde, Museene i Akershus
Hvordan kan man bruge fotografiske samlinger til at forske i byens steder? Historiker Kirsten Linde har anvendt fotografier i sin udforskning af butikkers funktion og udseende gennem 1900-tallet i Oslo og omegn. Butiksfotografier indeholder ofte flere lag af informationer. Linde vil fortælle om hvordan hun sammenstiller og analyserer et stort antal fotografiske motiver for at finde generelle udviklingstræk i materialet.

11.45 – 12.00 Q og A

12.00 – 12.30. Astrid Maria B. Rasmussen. DAC
Instagrammere som ambassadører for dansk arkitektur – Hvordan kan instagrammere medvirke til formidlingen af bymiljø og arkitektur? Og hvordan promoverer man sine projekter via sociale medier? Hvordan bruger Dansk Arkitektur Centers brug af instagram influencers som ambassadører for kampagner, udstillinger og konkurrencer.

12.30 – 13.15 FROKOST OG KAFFE

13.15 – 13.45 Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
Ud fra billeder af byerne Södertälje og Aalborg gives der eksempler på hvilke billeder, det sociale medie, Instagram, giver af byen. Hvad skal museer og arkivere indsamle? skal brugerne være med? Byerne er cases i det nordiske: Collecting Social Photography projekt http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/

13.45 -14.15 Astrid Birkving, Aarhus Stadsarkiv
En stor del af billederne i Aarhus Stadsarkivs samling kommer via private borgers bidrag. Her bruges Facebook som platform til indsamling af historiske Aarhusbillede, som uploades til Smartarkivering.dk. Den strategi har været en succes, men det kræver også overvejelser og bestemte retningslinjer, hvis det skal lykkedes.

14.15-14.40 Danielle Guldmann Sekwati, Den Gamle By
I Gellerup fotodokumenterer lokale selv deres bydels massive fysiske forandringer – forandringer, der er afstedkommet af en omfattende Helhedsplan. Dét har de lokale gjort igennem en årrække og planlægger at fortsætte til helhedsplanen er gennemført. Oplæggets fokus vil blandt andet være på, hvordan samarbejdet mellem en gruppe lokale borgere og Den Gamle By opstod, hvordan billedmateriale indsamles og distribueres samt det fremtidige arbejde med dokumentationen af lokalområdets forandringer.

14.40-15.00 Q and A

15.00 – 15.15 VAND OG FRUGT

15.15 – 15.45 Maria Knude Oldhøj Nielsen, DFI
Danmark på film version 2.0. Efter 2 år har DFI relanceret sitet og er nu i startfasen på det nyeste projekt: Samskabelse med et udvalg af Danmarks lokalhistoriske arkiver, hvor vi vil invitere andre ind på sitet for at fortælle deres Danmarkshistorier med udgangspunkt i egne filmsamlinger.

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag

Praktisk:
Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding
Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen:

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv,

Foto: Fjordbyen i Aalborg, 2018 ( Danish_imagemaker (instagram) / Mike )