Velux Fonden

Velux Fonden har bevilget kr. 1,5 mio. til uddeling inden for rammerne af partnerskabsaftalen med SLA i 2019. Programmet har til formål at fremme og understøtte navngivne ældres aktiviteter i SLA’s medlemsarkiver med at indsamle, registrere, bevare og formidle dansk lokalhistorie, og med at gøre denne tilgængelig og interessant for unge og ældre i lokalsamfundet. Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter.

Puljen kan søges af alle SLA’s ordinære medlemmer, og i 2019 vil der være tre ansøgningsrunder.

10. april 2019
15. september 2019
1. november 2019

SLA har i år valgt at prioritere de ansøgninger, som fokuserer på samarbejde imellem flere arkiver, f.eks. på tværs af samvirker, kredse eller andre tværgående samarbejder mellem arkiver eller samvirker. Samtidig vil der også blive prioriteret i udvælgelsen således, at pengene kan komme flest muligt arkiver til gode. Har man søgt og fået penge tidligere, kan man således ikke forvente at stå lige så stærkt som tidligere i konkurrencen om at blive tildelt midler i en ny ansøgningsrunde, hvis der er mange ”nye” arkiver i ansøgerfeltet. Dette bør dog ikke afskrække arkiver, som tidligere har fået penge, fra at søge igen. Ansøgninger, som har vægt på tilgængeliggørelse af materiale på arkiv.dk, vil også blive prioriteret.

I 2019 vil der ved udvælgelsen også blive taget hensyn til, om de ansøgende arkiver har indberettet til kulturstatistikken.

SLA’s sekretariat står for det praktiske i forbindelse med modtagelse af ansøgningerne. Ansøgningerne vurderes af SLA’s forretningsudvalg, som foretager indstilling om tildeling eller afslag til Velux Fonden. Indkommer der ansøgninger fra arkiver i kommuner, hvor et af forretningsudvalgets medlemmer er hjemmehørende, vil disse ansøgninger blive behandlet af andre styrelsesmedlemmer. Det er Velux Fonden, som tager endelig stilling til tildelingen, men Fonden følger som regel SLA’s indstilling. Det er Velux Fonden, som udsender bevillingsskrivelsen. Afslag på ansøgninger udsendes direkte fra SLA.

Ansøgning og andre relevante bilag indsendes til sekretariatet via nedenstående formular. Der kan kun ansøges ved hjælp af formularen. Vi modtager ikke ansøgninger pr. mail, med post eller andre kanaler.

Der kan kun uploades pdf-filer, og filerne må maks. være 5 MB.

Vær opmærksom på, at du kan risikere at støde på en side med billeder, når du trykker “send” i den nedenstående formular. Dette er en sikkershedsfunktion, som vi i SLA har sat ind for at undgå spam. Du skal herpå blot følge instruktionerne, som fremgår af billederne. Hvis du er i tvivl om fremgangsmetoden, kan du altid tage kontakt til sekretariatet. 

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, behov for anden hjælp eller rådgivning til valg af det rigtige tekniske udstyr, så ring eller skriv til Berit Brorly på 75 84 08 98 eller på .

Hent ansøgningsskema, vejledning, samtykkeeklæring mv. herunder.