Udvalg under SLA’s styrelse

En del af det faglige arbejde i SLA er lagt ud til en række udvalg, der består af både styrelsesmedlemmer og eksterne medlemmer.

Klik på de enkelte udvalg for at se medlemmer og arbejdsopgaver.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer fra styrelsen. 

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede (dvs. mindst to medlemmer).

Medlemmer

Jørgen Thomsen (formand)
Birgitte Thomsen (næstformand)
Jytte Raun (kasserer)

Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget har ansvaret for at redigere og udgive medlemsbladet OmSLAget.

Medlemmer

Jørgen Thomsen, styrelsen (formand)
Hanne Hauge, sekretariatet
Svend Erik Christiansen, styrelsen

Indsamlingsgruppen

Udvalget har til opgave at understøtte medlemsarkivernes indsamling af arkivalier, fx ved at arrangere seminarer o.l.

Medlemmer

Jens Åge S. Petersen, Odense (formand)
Erik Korr, Galten
Eva Schmidt, Odder
Lis Vestergaard, styrelsen

Hjemmesideudvalget

Hjemmesideudvalget varetager udviklingen af SLA’s hjemmeside, samt informationssiderne ArkiWiki og ArkibasWiki.

Medlemmer

Jens Åge S. Petersen, Odense (formand)
Henning Sørensen, styrelsen
Else Gade Gyldenkærne, styrelsen
Finn Jensen, Løgstør
Dorthe Søborg Skriver, sekretariatet
Hanne Hauge, sekretariatet
Berit Brorly, sekretariatet

Medlemsoptagelse

Udvalget rådgiver kommende medlemmer om optagelse og behandler og godkender indkomne ansøgninger. Principielle sager forelægges for styrelsen.

Medlemmer

Svend Erik Christiansen, styrelsen (formand)
Hanne Hauge, sekretariatet

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget tilrettelægger SLA’s kursusudbud, både hvad angår det faglige indhold og fastsættelse af den årlige kursusplan. Udvalget varetager desuden planlægningen af det faglige indhold på foreningens årsmøder.

Medlemmer

Else Gade Gyldenkærne, styrelsen (formand)
Henning Sørensen, styrelsen
Birgitte Thomsen, styrelsen
Hanne Hauge, sekretariatet
Dorthe Søborg Skriver, sekretariatet
Eva Schmidt, Odder
Doris Frederiksen, Midtjylland

Materialeudvalget

Materialeudvalget varetager kontakten til Museumstjenesten og udbuddet af arkivmaterialer som kuverter, æsker o.l.

Medlemmer

Lis Vestergaard, styrelsen (formand)
Hanne Hauge, sekretariatet

Arkivernes Dag

Udvalget står for koordinering af årets tema og udarbejdelse af materiale som plakat og presseinfo.

Medlemmer

Vacant (formand)
Hanne Hauge, sekretariatet