SLA’s styrelse består af 7 medlemmer.
Forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand og kasserer.

Styrelsen har til formål at

  • Understøtte medlemmernes arbejde med at indsamle, bevare, forske i og formidle den arkivalske kulturarv af såvel private som offentlige arkivalier.
  • Arbejde for at styrke arkivernes kulturpolitiske placering og fremme arkivernes fortsatte faglige udvikling og kompetence.
  • Arbejde for, at der i hver kommune findes et offentligt arkiv i arkivlovens forstand, og at der i hver kommune findes et arkivsamvirke.
Jørgen Thomsen

Jørgen Thomsen

Formand

Historiens Hus, Odense
Tlf.: 65 51 10 30

Birgitte Thomsen

Birgitte Thomsen

Næstformand

Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune
Tlf.: 74 72 33 26
mail@lha-toender.dk

Martin Philipsen Mølgaard

Martin Philipsen Mølgaard

Styrelsesmedlem

Skanderborg Historiske Arkiv
Tlf.: 86 52 41 90

Else Gade Gyldenkærne

Else Gade Gyldenkærne

Styrelsesmedlem

Faxe Kommunes Arkiver
Tlf.: 22 77 62 31

Svend-Erik Christiansen

Svend-Erik Christiansen

Styrelsesmedlem

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Tlf.: 89 40 96 40

Henning Sørensen

Henning Sørensen

Styrelsesmedlem

Dragør Lokalarkiv
Tlf.: 32 89 03 29

Lis Vestergaard

Lis Vestergaard

Styrelsesmedlem

LANA i Nordjylland
Tlf.: 98 31 45 73

Linda Nielsen

Første suppleant

Grene Lokalarkiv
Tlf.: 21 35 44 72
Mail:

Kurt Risskov Sørensen

Anden suppleant

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Tlf.: 65 32 37 27
Mail: