Velux Fonden

Velux Fonden har bevilget 1,4 mill. kr. til uddeling inden for rammerne af partnerskabsaftalen med SLA i 2018.

I lighed med sidste år bliver der tale om to ansøgningsrunder, og at fristen for ansøgninger i anden runde er mandag den 15. oktober 2018.

I maj måned trådte den nye persondataforordning i kraft, og da ansøgningsprocessen kræver, at visse persondata (dog ikke CPR-numre) indgår i behandlingen – blandt andet for at opfylde de aldersmæssige krav, som Velux Fonden lægger til grund for uddelingerne – er der denne gang yderligere vedhæftet to bilag, som beskriver, hvordan I skal forholde jer på dette område – og hvor samtykkeerklæringen skal følge med jeres eventuelle ansøgninger og være underskrevet af hovedansøgeren (den projektansvarlige).

Ved tvivlsspørgsmål er I velkommen til at henvende jer til Berit Brorly på SLA’s sekretariat på eller på 75 84 08 98.

Vejledninger, ansøgningsskemaer mv. kan hentes herunder.