SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) er en interesseorganisation for lokalhistoriske arkiver. Siden 1949 har vi støttet de danske lokalarkiver i at indsamle og bevare kulturarven på bedst mulig vis. SLA udbyder kurser i arkivdrift og registrering og står bag registreringsdatabasen Arkibas og internetportalen Arkiv.dk.

SLA har over 500 medlemmer, og varetager deres interesser over for Statens Arkiver, Kulturministeriet og andre interesseorganisationer.

ArkiWiki.dk

 

ArkibasWiki.dk

 

Arkiv.dk

 

Arkivvejviser

 

Nyheder