Kredsmøder

Hvert forår og efterår afholdes kredsmøde med nyt fra og til arkiverne. Kom og mød kollegaer fra andre arkiver og hør et godt foredrag.

Næste kredsmøde er lørdag den 21. april 2018 i SLA’s lokaler på Andkærvej 19 i Vejle.

Tilmelding:

Tilmelding vha. formularen længere nede på siden, på mail eller tlf. 75 84 08 98. Husk at angive arkiv samt eventuelle ønsker om indlæg under punktet Nyt fra arkiverne.

Tilmeldingsfrist 18. april kl. 12. Der kan max. være 75 deltagere, og da SLA ønsker flest mulige arkiver repræsenteret, kan der blive tale om et maksimum-deltagerantal pr. arkiv.

Det er gratis at deltage.

PROGRAM

10.00 Ankomst, kaffe/te og brød
10.30 Velkomst v. formand Jørgen Thomsen

Angst og Engle. Den spanske syge i Danmark.

Foredrag v. Hans Trier, cand.mag. i historie og speciallæge i samfundsmedicin og forfatter til bogen Angst og Engle, der er historien om Den spanske syge i Danmark fortalt gennem ofre, pårørende, læger, sygeplejersker og andre, der tog sig af de syge.

12.00 Frokost
13.00 Velux Fonden, fondsmidler. Formand Jørgen Thomsen
13.20 Persondataforordning og arkivlovsrevision. Formand Jørgen Thomsen.
13.40 Arkikas og Arkiv.dk, nye projekter. Arkibas-direktør Dorthe Søborg Skriver
14.10 Kaffe/te og kage
14.30 Ny SLA hjemmeside. Else Gade Gyldenkærne, hjemmesideudvalget
14.45 Giv det videre, erindringsindsamling. Else Gade Gyldenkærne, styrelsen
15.00 Nyt fra arkiverne. Deltagere, der ønsker at bidrage, bedes orientere sekretariatet på forhånd. Ordstyrer: Svend-Erik Christiansen, styrelsen