Topbillede SLA
Genveje
 
Forside > Nyheder > Nyt fra Arkibas 27. november 2017 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Nyt fra Arkibas 27. november 2017
Kære Arkiver

Mandag den 27. november 2017 kl. 21.00 lægger vi en ny version af Arkibas og Arkiv.dk i drift. Det betyder, at Arkibas vil være nede i 5-10 min. Husk derfor at gemme jeres arbejde inden kl. 21.00. Når den nye version er lagt i drift, skal alle registreringer reindekseres. Det betyder, at der vil være forsinkelse på at søge nye registreringer og ændringer frem måde på Arkibas og Arkiv.dk. Vi håber, at vi kan nå at blive færdige med indekseringen i løbet af natten.

I den nye version har vi lavet en del forskellige fejlrettelser, men også ændret lidt på noget funktionalitet og ikke mindst lavet nyudvikling.

Noget af det nye, som I vil opleve er, at der nu er blevet mulighed for i Arkibas kun at tildele læserettigheder til de individuelle registreringstyper og samtidig har vi ændret på udseenedet på rolle- og rettighedsmodulet.

Vi har også ændret på designet på Arkiv.dk så det nu er blevet responsivt og dermed kan ses i en forbedret version på tablet og mobil.

Sidst men ikke mindst har vi lavet Arkiv.dk indekserbar i Google. Denne funktionelitet lagde vi allerede i drift midt i september, men da det tager tid før Google har indekseret alt, så er denne proces ikke færdig endnu. Pt. er ca. 1,8 mio. registreringer ud af ca. 2,9 mio. blevet indekseret.

Allerede nu kan vi se en ændring i, hvordan folk kommer ind på Arkiv.dk, jf. de to nedenstående figurer.

I kan se den komplette liste over rettelser, ændringer og nyudvikling nederst i denne mail.

  
Besøgende på Arkiv.dk i oktober
og november 2016

Besøgende på Arkiv.dk i oktober
og november 2017


Nyt fra bestyrelsen
På det seneste bestyrelsesmøde, er det blevet besluttet, at vi ikke længere vil understøtte browseren Internet Explorer 11, da Microsoft har besluttet at udfase den. Dvs. at vi ikke længere vil teste funktionalitet i forhold til denne browser og vi kan derfor ikke garantere, at Arkibas vil virke efter hensigten i IE11. Vi anbefaler derfor, at I overgår til at benytte en anden browser f.eks. Chrome, Firefox eller Microsofts nye browser Edge.

Bestyrelsen besluttede også, at licensen for 2018 skal stige med 2 pct.

Nyt i Arkibas og på Arkiv.dk

Rettelser


- Fokus er ikke øverst på siden ved valg af ny registrering (Firefox-problem)

- Når man går ind i en ny registrering og vælger et andet bogstav end standarden, så skjuler den gule hjælpetekst nummerfeltet

- Der kommer horisontale scrollbars på alle felter, når man forøger zoomen (Chrome-problem)

- Man kan tilføje et nyt sted uden godkendelsen forsvinder

- Teksten på upload-knappen forsvinder, når man tabber sig igennem alle felter på en indholdsblok

- Dropdownmenu på indholdsblokke skal foldes ud i opadgående retning, hvis der ikke er plads nedad

- Ved godkendelse af en registrering, så nulstiller kalenderen ved valg af samme dato, og man skal vælge to gange i kalenderen for at det virker.

- Hvis man har sat en fremtidig ændring til publiceringsstatus, og efterfølgende retter i registreringen, så forsvinde den fremtidige publiceringsstatus, når man trykker på gem

- Publiceringsstatus på underliggendende indholdsblokke skal følge den overliggende indholdsblok, f.eks. når niveau 1 eller 2 er markeret som "må publiceres uden billede" kan de underliggende indholdsblokke kun sætte til det samme publiceringsniveau eller et mere restriktiv niveau

- Ved tryk på udskriv-knappen bliver pdf-filer i visse tilfældet downloadet uden et filtypenavn og kan dermed ikke åbnes

- Teksten i udskrifter ombrydes ikke, hvis der er meget lange tekster uden mellemrum

- Sidst besøgte journal/registrering følger med over i et nyt arkiv, hvis man logger sig ind i et andet arkiv og giver fejl, hvis man forsøger at tilgå dem

- Journaler: Når man genåbner en indholdsblok, så vises der også inaktiverede valgmuligheder i placeringer

- Arkivfonde: På registreringer udelukkende med niveau 3 indholdsblokke, bliver disse ikke vist, før man trykker på fold ud-knappen.

- Billeder: Gamle Arkibas4-billeder kan ikke tagges

- Billeder: Tekst under gallerifunktionen ombryder ikke, når teksten er meget lang

- Billedserier: ved upload af mange billeder samtidig til samme indholdsblok, vises billederne ikke i samme rækkefølge i Arkibas som på computeren

- Billedserier: Når en indholdsblok er sat til må publiceres uden billeder, så vises billederne alligevel på Arkiv.dk via gallerifunktionen på de enkelte indholdsblokke.

- Når man under søg registrering har sat flueben i "kun med billeder", går ind i en registrering og går tilbage til oversigt vha. tilbagepil, så er fluebenet i "kun med billeder" forsvundet og alle billeder vises

- Søgning på årtalsinterval fungerer ikke efter hensigten

- Arkiv.dk: Galleriknappen på indholdsblokkene viser filnavnet under billedgalleriet. Skal vise beskrivelsesfeltet ligesom ved galleriknappen under billedet

- Arkiv.dk: Galleriknap på indholdsblokke skal indtil videre skjules i alle andre registreringstyper end billedserier. Lægges først i drift, når vi er klar til at vise filer på andre registreringstyper i løbet af forår/sommer 2018

- Arkiv.dk: I Billedserier skal alt andet end billedfiler frafiltreres indtil videre

- Arkiv.dk: Hvis der er mange billeder på en enkelt indholdsblok, så vises billederne i en forkert rækkefølge på Arkiv.dk, hvis man åbner galleriet på den enkelte indholdsblok

Ændringer

- Arkibas: Ændring af udseende på rolle- og rettighedsstyring

- Arkibas: Ved søgning på indholdsblokke i registreringer frafiltreres nu de indholdsblokke, som ikke matcher søgeordet

- Arkibas: Papirclips-symbolet, der illustrer, at der er uploadet en eller flere filer til en indholdsblok, er blevet erstattet af et galleriikon, som samtidig er genvej til at åbne galleriet for den pågældende indholdsblok

- Arkibas og Arkiv.dk: Meget lange overskrifter bliver forkortet i søgeresultatet

- Arkiv.dk: Der er tilføjet et nyt thumbnail-billede, der illustrerer, at der faktisk er et film- eller lydklip på en given registrering

Nyudvikling

- Mulighed for at tilbyde enten læse- og skriverettigheder eller kun læserettigheder til journaler og alle registreringstyper

- Mulighed for at ændre rækkefølge på uploadede billede på indholdsblokke vha. drag'n'drop

- Alle registreringer er blevet søgbare via Google

- Responsivt design på Arkiv.dkNyheder
 22-12-2017 -Problemer med søgning på ø på Arkiv.dk
 19-12-2017 -Regionale møder - Arkibas og SLA
 14-12-2017 -OmSLAget nr. 4, 2017 og Arkivernes Dag
 01-12-2017 -Problemer med søgning på Arkiv.dk
 29-11-2017 -Fejlrettelser til Arkibas og Arkiv.dk
Se alle nyheder
   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS