Topbillede SLA
 
Forside > Nyheder > Nyt i Arkibas 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Nyt i Arkibas
Kære Arkiver

Så har vi udviklet ny funktionalitet til Arkibas og Arkiv.dk, som vil blive lagt i drift i aften, mandag den 4. juli 2016 kl. 21.00. I forbindelse med denne lancering vil det være nødvendigt at reindeksere samtlige registreringer i Arkibas, hvilket betyder, at der kan forekomme forsinkelse på at ændringer og nye registreringer bliver vist på Arkiv.dk i aften og natten mellem mandag og tirsdag. Længere nede i denne mail kan I finde en komplet liste over den nye funktionalitet.

I den nye version, har vi bl.a. indført nogle nye tiltag for at styrke sikkerheden ved Arkibas. Både Arkibas og Arkiv.dk vil blive udstyret med et SSL-certifikat, som krypterer dataoverførslen mellem siden og brugeren. Dette kan ses ved, at siden vil være en https-side frem for blot en http-side. Og i adresselinjen ses en lille grøn hængelås.

Vi har også defineret et minimumskrav til kodeord i Arkibas på mindst otte tegn. Kodeordet skal indeholde både store og små bogstaver samt tal. Ved første login efter lanceringen af den nye funktionalitet, vil I blive bedt om, at ændre jeres kodeord. Hvis jeres nuværende kode opfylder minimumskravene, så kan I blot indtaste dette igen. Generelt opfordrer vi til, at I laver komplekse kodeord, som det vil svært at gætte, at I ikke udleverer jeres kode til andre, og at I altid aktivt logger ud af Arkibas. I bliver ikke automatisk logget ud, når I lukker browseren.

I den nye version, har vi lavet en funktion til at fusionere fotografer i lighed med den funktionalitet som findes til at fusionere ordningsord og givere. Det er muligt både at fusionere aktive og inaktive fotografer samtidig. Vi anbefaler, at I benytter denne funktion til at få ryddet op i listen over de mange dubletter af fotografer, da vi planlægger, at ændre på søgemuligheden på fotografer, så det bliver en dropdownliste i lighed med søgning på decimalklasser, ordningsord og sted. Når vi gennemfører denne ændring - sandsynligvis inden for det næste år - så vil det via fotograf-feltet kun være muligt at fremsøge de fotografer, som er aktive på fotograflisten.

En anden ny funktionalitet er muligheden for at se/høre film- og lydklip på Arkiv.dk. Vi har valgt en løsning, hvor lyd- og filmfilerne ikke uploades direkte i Arkibas, men hvor de derimod uploades på enten YouTube eller Vimeo. Herefter er det blot linket til de pågældende filer, som sættes ind på teknikfanen i de enkelte registreringer i Arkibas. Denne løsning har vi valgt i erkendelse af, at film- og lydfiler fylder rigtig meget, og at vi under ingen omstændigheder kan konkurrere med disse tjenester og den funktionalitet, som de tilbyder.
For at benytte denne mulighed, skal de enkelte arkiver selv oprette en brugerprofil på enten YouTube eller Vimeo. Begge tjenester kan benyttes ganske gratis. Hos Vimeo er det dog muligt at købe et abonnement til $59,95 pr. år, hvis man f.eks. ikke ønsker reklamer eller hvis man vil have større kapacitet på sin konto. Har I allerede en gmail-konto, så kan samme login benyttes til YouTube.
For at kunne uploade lyd, skal disse filer først konverteres til et filmformat f.eks. MP4. Til dette formål findes der mange programmer og online tjenester. I kan f.eks. benytte programmet VLC Media Player eller programmet Free MP4 Video Converter, som begge kan downloades ganske gratis.
Husk at I kun må vise film og afspille lyd, hvor I har fået rettighederne til materialet, hvor I har fået lov af rettighedshaveren, eller hvor ophavsretten er udløbet. For film og lyd gælder 70 års-reglen for ophavsret, dvs. at der er ophavsret på materialet 70 år efter ophavsretshaverens død.

Vi har også brugt nogle timer på at vedligeholde og optimere systemet. I denne forbindelse har vi kigget nærmere på de tilfælde af langsom drift og andre fejl, som I har meldt ind, og lavet nogle ændringer i systemet, som gerne skulle kunne afhjælpe disse problemer. Vi hører naturligvis meget gerne fra jer, hvis I fortsat oplever problemer. Til brug for at kunne undersøge sagen nærmere, har vi brug for at vide, hvilket arkiv, der er arbejdet i og med hvilken bruger. Et temmeligt præcist tidspunkt for, hvornår problemet forekom, samt en beskrivelse af, hvad det var I foretog jer, da problemet eller den langsomme drift forekom og evt. hvilken journal/registrering i arbejdede med.

God fornøjelse med det fortsatte registreringsarbejde.


Ny funktionalitet og ændringer i Arkibas og på Arkiv.dk:
- Optimering af Arkibas for at få kortere svartider
- SSL-certifikat til Arkibas og Arkiv.dk
- Mulighed for at folde indholdsblokke ud, så man kan se hele indholdsfeltet i oversigten
- Ændringer i funktionaliteten for at indsætte indholdsblokke: Mulighed for at indsætte en ny indholdsblok under en eksisterende indholdsblok på samme niveau eller på niveauet under, og mulighed for at indsætte en ny indholdsblok over en eksisterende indholdsblok på niveauet over.
- Billedserier: første billede i en billedserie vises som thumbnail-billede ved søgning i Arkibas
- Billedserier: Beskrivelsesfeltet på indholdsblokkene vises under billedet i galleriet i Arkibas og på Arkiv.dk
- Mulighed for at sætte en registrering til automatisk at ændre publiceringsstatus på et valgt tidspunkt
- Mulighed for at indsætte et link til et filmklip eller et lydklip på YouTube eller Vimeo, som vises/kan høres direkte på Arkiv.dk
- Mulighed for at kopiere en registrering til et nyt nummer
- Forbedring af taggingfunktionen og visning af tags på Arkiv.dk
- Mulighed for at fusionere fotografer både aktive og inaktive samtidig
- De seneste fem besøgte journaler/registreringer vises som hyperlinks i Arkibas under menupunktet sidst besøgte
- Mulighed for at søge på provenienser med eller uden underprovenienser
- Skriv til arkivet på Arkiv.dk er ændret til en mailformular i stedet for et mail-link (husk at holde jeres mailadresser opdateret under Arkivadministration -> arkivindstillinger)
- Mulighed for at skrive til support under hjælp i Arkibas vha. mailformular
- Mailformular til at skrive til support, når man lander på fejlsiden i Arkibas i stedet for et mail-link
- Advarsel hvis man ikke tildeler rettigheder, når man opretter en ny bruger
- Dobbeltindtastning af kodeord ved oprettelse af brugere
- Minimumskrav til kodeordskompleksitet (ved første login bliver man bedt om at ændre sit kodeord)
- En knap til at tildele alle registreringsrettigheder og en knap til at tildele alle administratorrettigheder
   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS