Topbillede SLA
 
Forside > Nyheder > Nyt fra Arkibas 8. juni 2015 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Nyt fra Arkibas 8. juni 2015
Kære Arkiver

Vi har nu færdiggjort endnu en udviklingsrunde og har fredag den 5. juni sat en ny version af Arkibas5 og Arkiv.dk i drift. På nedenstående liste kan I se, hvad der er ændret. Arbejdet forsætter til efteråret.
Alle registreringer på både drifts- og demomiljø er herefter blevet reindekseret i løbet af weekenden.

ARKIBAS5:
- Mulighed for at slette journaler og genfinde dem under menupunktet journaladministration -> slettede journaler

- Knappen "opret nyt indhold" ved oprettelse af indholdsblokke i journaler er ændret til "gem nyt indhold"

- Fejlrettelse: papirclipssymbolet forsvinder ikke fra indholdsblokken i journaler, når alle filer fjernes fra en indholdsblok

- Fejlrettelse: når en relation mellem en journal og en registrering bliver slettet, så forsvinder relationen ikke på indholdsblokken i journalen

- Fejlrettelse: mår man klikker på relationen på journalens indholdsblok får man internal server error

- Fejlrettelse: gem-knappen på publiceringsfanen bliver ikke grå, når der er gemt, den forbliver blå

- Mulighed for at kunne folde de enkelte niveau 1 og 2-blokke med underniveauer ud hver for sig

- I serier i Arkivfonde er memoire rettet til memoirer

- Fejlrettelse: I registreringer med mange indholdsblokke, hvor man får en scrollbar frem, så hopper man til toppen af indholdsblokkene, når man opretter en ny indholdsblok i bunden

- Søgefeltet i toppen af indholdsfanen er flyttet over galleriknappen og lavet bredere

- Ændring af indholdsblokkenes design fra ikoner til menufunktion, da ikonerne ved lange tekster i indhold hoppede halvt ned på næste indholdsblok samt ændring farver på indholdsblokkene

- Fejlrettelser i forhold til indholdsblokke, hvor nye indholdsblokke på niveau 2 og 3 i visse tilfælde lagde sig over overskriften

- Billederne i billedserie vises nu i rigtig rækkefølge i galleriet både i Arkibas og på Arkiv.dk

- Ændring af galleriknappens design

- Knappen "Vælg sted" på kortet er ændret til "gem sted"

- Fejlrettelse: Når man i Firefox går ind i et menupunkt, så er fokus nederst på siden frem for øverst

- "Publiceret den" rettet til "publiceret af" ved registrators navn

- Der er lagt en udskriv-knap på publiceringsfanen i alle registreringsskabeloner

- Optimering af arkivindstillinger, så dette menupunkt loader hurtigere

- Mulighed for at kunne tildele enkelte administratorrettigheder til en bruger under arkivadministration -> brugere

- Det er ikke længere muligt under brugere at vælge at få vist hjælpetekster hele tiden, når cursoren står i et felt, da det skabte problemer med at få vist yderligere informationer, når man pegede på f.eks. fotografer (gul tekstboks). Hjælpetekster vises fortsat, når man blot peger på et felt

- Fejlrettelse: når man vælger inaktive brugere bliver der ved med at stå ”vis inaktive”. Der bør stå ”vis aktive”

- Fejlrettelse: Der mangler stikord på alle de nye decimalklasser (bliver tilføjet i løbet af mandag den 8. juni)

- Under decimalklasser i arkivadministration kan der nu også søges på stikordene til decimalklasserne

- Under menupunktet registreringsadministration -> signaturer vises de mulige signaturer nu også i oversigten

- Mulighed for at ændre publiceringsstatus på mange registreringer samtidig under menupunktet registreringsadministration -> ændring af publiceringsstatus

- Fejlrettelse i forhold til fusionering af ordningsord, hvor der var problemer med fusionering på tværs af decimalklasser

- Når man retter et ordningsord og trykker gem, bliver man nu ledt tilbage til oversigten over ordningsord

- Ændring i søgefunktionen til "server side paging". Dvs. at man nu kan få at vide, hvor mange søgeresultater der er fundet i alt med mulighed for at se enten 30 eller 100, men ikke alle (ikke teknisk muligt med denne søgefunktion). Mulighed for at trykke på tilbage knappen og vende tilbage til søgeoversigten præcist, hvor man var tidligere

- Sortering af journalnumre er rettet - sorterede tidligere efter 1'ere, 2'ere, 3'ere etc. ved kviksøg

- Søgning på signatur giver søgeresultaterne i numerisk rækkefølge

- Fejlrettelse: ved udskrivning af A-registreringer kom der en parentes efter teksten i indholdsblokke på niveau 2 og 3

- Tomme rækker i ordningsord og givere er blevet fjernet

ARKIV.DK
- Fejlrettelse i forhold til visning på Arkiv.dk, hvor slettede indholdsblokke, slettede billeder og registreringskladder i visse tilfælde blev vist

- Hvor der ikke er valgt en fotograf (også ensbetydende med ukendt i Arkibas) vises der nu "ukendt" på Arkiv.dk
   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS