Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Medlemmer > Bliv medlem 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Bliv medlem
Bliv medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Som ordinære medlemmer optages offentligt tilgængelige arkiver og samlinger med arkivalsk og andet dokumentationsmateriale vedrørende et specifikt geografisk område, og som opfylder SLA's minimumskrav til arkivdrift.

Som ekstraordinære medlemmer optages andre typer arkiver, institutioner og samlinger, der arbejder med indsamling og formidling af materiale af historisk interesse. Ekstraordinære medlemmer har samme rettigheder og adgang til de tjenesteydelser, organisationen leverer, som de ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer har dog ikke stemmeret.

Det er ikke muligt at tegne personligt medlemskab.

Før et arkiv kan optages i SLA, skal det have vedtægter eller et andet arbejds-grundlag, der kan godkendes af SLA.

Medlemskab af SLA er et kvalitetsstempel til arkivet. Derfor stiller SLA en række minimumskrav til medlemsarkiverne, og det skal fremgå af vedtægterne/arbejdsgrundlaget, at disse krav opfyldes.

Indmeldelse sker ved fremsendelse af udfyldt indmeldelsesblanket sammen med arkivets vedtægter/arbejdsgrundlag til SLA.   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS