Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Medlemmer 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Medlemmer
SLA er en organisation for lokalarkiver.

SLA's medlemskreds består af ordinære medlemmer og ekstraordinære medlemmer.
Ultimo oktober 2014 er der 505 ordinære medlemmer og 45 ekstraordinære medlemmer i SLA.
Se kontaktmuligheder på SLA's Arkivvejviser.

Et ordinært medlem er et offentligt tilgængeligt arkiv og samling med arkivalsk og andet dokumentationsmateriale fra et specifikt geografisk område, og som opfylder specificerede minimumskrav til arkivdrift. Se bilag 1 til SLA's vedtægter.

Et ekstraordinært medlem er andre typer arkiver, institutioner og samlinger, der arbejder med indsamling og formidling af materiale af historisk interesse. Ekstraordinære medlemmer har samme rettigheder og adgang til de tjenesteydelser, SLA leverer, som de ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret.

Nærmere oplysninger, kontakt sekretariatet på 7584 0898
eller e-mail: sla@lokalarkiver.dk.


   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS