Topbillede SLA
 
Forside > Råd og vejledning  > Lokalarkivet 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Lokalarkivet
Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikke-statslig proveniens i et nærmere afgrænset område og stiller det til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed.

Et lokalarkiv kan organiseres på forskellige måder, som selvejende institution, som foreningsdrevet arkiv, som del af et museum eller et bibliotek, eller som del af et stads- eller kommunearkiv (et såkaldt § 7-arkiv).
 

Lokalarkivernes samlinger af originalt materiale er meget varierende i størrelse fra arkiv til arkiv. Et mindre arkiv har måske ganske få hyldemeter, hvorimod et større kan have flere hyldekilometer.
 
Et lokalarkivs samlinger kan omfatte:

Kort og tegninger
Avisudklip og småtryk
Foto og film 
Personarkiver

Foreningsarkiver 

Virksomhedsarkiver

Erindringer 

Kommunale arkivalier (på § 7-arkiver )

IT-arkivalier

 

 

 

 


   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS