Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Sekretariat 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Sekretariat
Ifølge vedtægternes §8 stk 1
skal sammenslutningens daglige arbejde udføres af sammenslutningens sekretariat. Forretningsudvalget foretager ansættelse og afskedigelse af sekretariatets medarbejdere og fastsætter arbejdsfordelingen mellem medarbejderne, herunder det regnskabsmæssige ansvar.

Ifølge vedtægternes §8 stk. 2
fører formanden tilsyn med sekretariatet og drager omsorg for, at de af generalforsamlingen eller styrelsen trufne beslutninger bringes til udførelse.

I sekretariatet er ansat:
        
  Sekretariatsfuldmægtig
Hanne Hauge

Tlf. 7584 0898
e-mail: sla@lokalarkiver.dk   
  Kontorassistent
Berit Brorly

Tlf. 7584 0898
e-mail: bjb@lokalarkiver.dk 


  
 
Bogholder
Annette Jørgensen

Tlf. 7584 0898
e-mail: bogholderi@lokalarkiver.dk

   
 
Direktør i Arkibas ApS
Dorthe Søborg Skriver

Tlf. 7640 1380
e-mail: dss@arkibas.dk


  
 
  
              
   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS