Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Udvalg 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Udvalg
Ifølge forretningsorden for SLA's styrelse og forretningsudvalg stk. 11 kan styrelsen nedsætte udvalg efter behov.  Når udvalgene nedsættes, vedtager styrelsen et kommissorium for disse samt eventuelt en tidsplan for arbejdet og et budget for dette. Udvalgene fastlægger herudover selv, hvordan de vil vedtage opgaverne og konstituerer sig selv. Der skal dog altid føres referat over udvalgenes beslutninger/indstillinger/arbejde. 

Udvalgene beskikkes normalt for et kalenderår ad gangen og består p.t. af følgende:

Forretningsudvalg

Udvalg vedr. medlemsoptagelser

Redaktionsudvalg

Uddannelses- og kursusudvalg

Indsamlingsgruppen

Materialeudvalg

SLA hjemmeside

Arkivernes Dag

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS