Topbillede SLA
 
Forside > Nyheder > SLA har fået ny hjemmeside! 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
SLA har fået ny hjemmeside!

I det sidste 1½ års tid har en arbejdsgruppe under SLA arbejdet med udformningen af en ny hjemmeside til sammenslutningen. Den gamle hjemmeside havde efterhånden en del år på bagen, og de fleste var enige om, at det efterhånden var svært at finde rundt på siderne. Desuden byder IT-teknologien i dag på helt nye muligheder og løsninger, som ikke var til stede for bare fem år siden.  

Grundlæggende kan man stort set finde det samme på den nye hjemmeside, som man kunne finde på den gamle – dog er der allerede nu en del materiale på hjemmesiden, som tidligere var i SLA’s gule håndbog – og her er det meningen, at den gamle håndbog efterhånden skal gøres overflødig ved stadig opdatering af de relevante punkter – typisk under ”Råd og vejledning” på den nye hjemmeside. Men der er selvfølgelig også kommet andet nyt til, ligesom der er sket forbedringer og moderniseringer af det eksisterende.

I ”Om SLA” finder man oplysninger om organisationen, dens historie, kontaktoplysninger om de mange udvalg og arbejdsgrupper og selvfølgelig aktuelle referater o.lign.

”Nyt og Omslaget” er stedet, hvor man finder både nye og gamle numre af OmSLAget, nyhedsbreve og pressemeddelelser.

I ”Kurser og møder” findes al relevant information om SLA’s arkivuddannelse og aktuelle kurser og seminarer og herunder tilmeldingsblanketter.

”Fra arkiv til arkiv” er noget ganske nyt i forhold til tidligere. Her er det nemlig meningen at tilvejebringe et forum, hvor arkiverne kan hjælpe hinanden med gode ideer, komme med billedefterlysninger o.lign.

”Råd og vejledning” er som antydet den gamle ”gule håndbog” som nu foreligger i en første digital udgave. Den er endnu ikke helt færdigbehandlet, men det vil ske løbende. Allerede nu indeholder den dog nogenlunde det samme som den gamle ”gule håndbog”.

”Værktøjskasse” er også ny. Her er det tanken at lægge materialer, arbejdsredskaber o.lign., som skal hjælpe arkiverne i deres virksomhed. Det bliver blandt andet i ”Værktøjskasse” at man fremover skal lede efter slides fra kurser og seminarer.

”Arkivvejviser” foreligger i et nyt og moderne design. I den nye arkivvejviser er det blevet nemmere at finde frem til lokalarkivernes kontaktoplysninger, og den vil i de kommende måneder blive udbygget med yderligere oplysninger, et billede fra hvert af arkiverne m.m. Vi vil også søge at udvide den til at indeholde oplysninger om de lokal- og stadsarkiver, der ikke er medlem af SLA, så brugere kan få det bedst mulige overblik over de danske lokalarkiver som helhed.

”Arkivbutik” er endelig stedet, hvor man kan orientere sig om de mange produkter, SLA sælger til sine medlemmer.

Arbejdsgruppen og SLA,s styrelse håber, at der bliver taget godt imod den nye hjemmeside. Men det er først nu, den skal stå sin prøve! Alle kommentarer om hjemmesiden, og herunder forslag til forbedringer, vil blive modtaget med kyshånd. En hjemmeside bliver nemlig aldrig helt færdig!

Med venlig hilsen

 

SLA

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS