Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Styrelsen 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Styrelsen
  • Understøtter medlemmernes bestræbelser for at indsamle, bevare, forske i og formidle den arkivalske kulturarv såvel af privat som af offentlig oprindelse.

  • Arbejder for at styrke arkivernes kulturpolitiske placering samt fremme arkivernes fortsatte faglige udvikling og kompetence.
  • Arbejder for, at der i hver kommune findes et offentligt arkiv i arkivlovens forstand og at der i hver kommune findes et arkivsamvirke.  

Klik her for at se:  Forretningsorden
        
  Formand
Jørgen Thomsen
Stadsarkivet, Odense
Tlf. 65 51 10 30
e-mail  jth@odense.dk    
    
 Næstformand
Birgitte Thomsen
Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune
Tlf. 74 72 33 26
e-mail  mail@lha-toender.dk  
       
  Kasserer
Jytte Raun
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv
Tlf. 20 28 41 59
e-mail  dahjarkiv@mail1.stofanet.dk   
       
  Styrelsesmedlem
Svend-Erik Christiansen
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Tlf. 89 40 96 40
e-mail  brablok@hotmail.com   
           
  Styrelsesmedlem
Else Gade Gyldenkærne
Faxe Kommunes Arkiver
Tlf. 22 77 62 31
e-mail  else@gyldenkaernes.dk   
    
 Styrelsesmedlem
Henning Sørensen
Dragør Lokalarkiv
Tlf. 32 89 03 29
e-mail hennings@dragoer.dk

  
       
 Styrelsesmedlem
Lis Vestergaard
LANA i Nordjylland
Tlf. 98 31 45 73
e-mail: christen@vestergaard.mail.dk


 
  
       
 1. suppleant
Linda Nielsen
Grene Lokalarkiv
Tlf. 21 35 44 72
e-mail bln@bbsyd.dk

  
    
  2. suppleant
Kurt Risskov Sørensen
Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Tlf. 65 32 37 27
e-mail  krs@kertemindemuseer.dk
   
                               

 

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS