Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Styrelsen 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Styrelsen
  • Understøtter medlemmernes bestræbelser for at indsamle, bevare, forske i og formidle den arkivalske kulturarv såvel af privat som af offentlig oprindelse.

  • Arbejder for at styrke arkivernes kulturpolitiske placering samt fremme arkivernes fortsatte faglige udvikling og kompetence.

 

  • Arbejder for, at der i hver kommune findes et offentligt arkiv i arkivlovens forstand og at der i hver kommune findes et arkivsamvirke.  

Klik her for at se:  Forretningsorden
        
  Formand
Jørgen Thomsen
Stadsarkivet, Odense
Tlf. 65 51 10 30
e-mail  jth@odense.dk 

   
       
  Næstformand
Bent Vedsted Rønne
Historisk Arkiv for Haderslev Kommune
Tlf. 74 34 78 00
e-mail  bevr@haderslev.dk

   
       
  Kasserer
Jytte Raun
Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv
Tlf. 66 17 63 09
e-mail  dahjarkiv@mail1.stofanet.dk

   
       
  Styrelsesmedlem
Svend-Erik Christiansen
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv
Tlf. 89 40 96 40
e-mail  brablok@hotmail.com

   
           
  Styrelsesmedlem
Birthe Storm
Lokalarkiv for Møn
Tlf. 60 16 64 41
e-mail birthestorm@gmail.com

   
       
  Styrelsesmedlem
Lis Vestergaard
LANA i Nordjylland
Tlf. 98 31 45 73
e-mail  christen@vestergaard.mail.dk

   
       
  Styrelsesmedlem
Else Gade Gyldenkærne
Sydøstdanmark
Tlf. 22 77 62 31
e-mail  else@gyldenkaernes.dk

   
       
 Suppleant
Birgitte Thomsen
Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune
Tlf. 7472 3326
e-mail  mail@lha-toender.dk

  
       
  Suppleant
Kurt Risskov Sørensen
Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Tlf. 65 32 37 27
e-mail  krs@kertemindemuseer.dk
   
                               

 

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS