Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > Strategi og arbejdsplan 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Strategi og arbejdsplan
Ifølge SLA's vedtægter, §2 - stk 1, er det SLA's formål at understøtte medlemmernes bestræbelser for at indsamle, bevare, forske i og formidle den arkivalske kulturarv, såvel af privat som offentlig oprindelse.

Hvert år udarbejder SLA's styrelse således en strategi- og arbejdsplan, der beskriver arbejdsområderne og udpeger de arbejdsopgaver, som der vil lægges særlig vægt på i det kommende år.

Se strategi og arbejdsplan ved at klikke her eller klik på pdf.filen i højre side - og se, hvad vi lige nu lægger vægt på, således at der er mulighed for at tilkendegive, hvad SLA som organisation skal arbejde med og for, både nu og i fremtiden. Det kan ske ved indlæg i OmSLAget, ved henvendelse til sekretariatet eller til styrelsen eller ved et indlæg på årsmødet.

Det er tanken at forelægge strategiplanen for årsmødet med mellemrum, så styrelsens retningsbestemmelse vil kunne korrigeres af medlemmerne. Næste gang dette tænkes at ske er ved årsmødet i 2013.

Efter hvert årsmøde foretager styrelsen selv en tilpasning af arbejdsplanen inden for strategiplanens rammer.

2017 Strategi- og arbejdsplan


   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS