Topbillede SLA
 
Forside > Arkivbutik > Bøger 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Bøger
SLA har igennem mange år udgivet bøger og publikationer med arkivfagligt indhold, som fremgår af nedenstående liste.Salg er ikke betinget af SLA-medlemskab.

Alle bog-bestillinger tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 inkl. moms.
Alle priser er inkl. moms.

Vi tager forbehold for prisændringer.

Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatet på butik@lokalarkiver.dk eller på 75 84 08 98.

Bestil bøger her.

 
 Kærlighed til...
Hæftet blev udgivet i forbindelse med Arkivernes dag i november 2001, hvor de nordiske lande for første gang nogen sinde havde fælles tema. Det handlede om kærlighed til mennesker, fædrelandet, et land, til kunst etc. Der er mange slags kærlighed der bliver berørt. 
Gratis      
    
 Arkivets Håndbog i husmandsreklamer
SLA kompendium om PR for arkiver. Indeholder inspiration og gode råd til arkivets udadvendte aktiviteter. Læs bl.a. om ideer til foldere, plakater og pressemeddelelser.


 kr. 50,00

    
 Arkivets Takt & Tone 
SLA kompendium om arkivet og brugerne. Indeholder oplysninger og gode råd om bl.a. arkivets fysiske rammer, kontakt til brugerne, kopiering, udlån og tilgængelighed.

 kr. 50,00
    
 Bevar Billedet
Bogen er rettet mod de mange arkiver og museer der har foto og film i deres samlinger og er en vejledning i bevaring af de nævnte medier.

 kr. 98,00
    
 Fra lokalarkiver til skoler
SLA kompendium om kontakt og formidling af den lokale kulturarv til skolerne. Den lokal historie kan inddrages i næsten alle fag, og arkivet er videnbank for lokalhistorien.

 kr. 50,00
    
 Fra rationering til velfærd
Billeder af Danmark i 1950'erne

Bogen er udgivet i forbindelse med SLA's 60 års jubilæum i 2009. Materialet i bogen er leveret af forskellige arkiver landet over, og giver et godt billede af det årti der kom efter Anden Verdenskrig.

 kr. 100,00
 
5 stk for kr. 300,00


   
 ... herfra min verden går
Opsamling og afrapportering på projekt om dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, samt en række bidrag der er bestilt for at give den et bredt perspektiv på identitetsproblematikken. kr. 50,00


    
 Kommunal historie - lokal historie
SLA kompendium udarbejdet på baggrund af et seminar om forskning i kommunale kilder, samt eksempler og gode råd til brugen heraf i lokalhistorien.

 kr. 50,00
    
 Kort som kilde
Dette er en håndbog, hvori der beskrives forskellige måder at bruge kort, matrikeloplysninger, flyfotos og digitale kort på, for bedre at forstå vort lands historie og lokalhistorie.
 Udsolgt    
 Mundtlige kilder - mundtlig historie
SLA kompendium om indsamling og formidling og formidling af den mundtlige historie. Handler om forberedelse og gennemførsel at interview, efterbehandling, tolkning og formidling.
 kr. 50,00
    
 Pas på papiret
Praktisk vejledning om bevaringsforhold samt bevaring af bøger og papir.
Bogen er skrevet af konservator Michael Højlund Rasmussen. 

 kr. 70,00
    
 Vi passer på historien 
Bogen indeholder resultaterne af en undersøgelse af lokalarkiverne, igangsat af SLA for bl.a. at synliggøre det store kulturelle arbejde lokalarkiverne udfører over hele landet.

 kr. 100,00
    

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS