Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA > SLAs historie 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
SLAs historie

Faaborg Byhistoriske Arkiv blev oprettet den 11. juni 1937 som landets første lokalarkiv, og det er traditionelt fra dette år, at man regner lokalarkivbevægelsens begyndelse, også selv om der før det tidspunkt var oprettet enkelte arkiver og samlinger andre steder i Danmark. Men Faaborg Byhistoriske Arkiv var Danmarks første egentlige lokalhistoriske arkivinstitution, og dets betydning for udbredelse af lokalarkivtanken blev ganske stor. Den første arkivleder, Hans Brandt, gik med stor idealime ind i arbejdet med at opbygge købstadsarkivet og brugte derudover megen tid på at udbrede tankerne omkring byhistorisk arkivarbejde.

Ideen bed sig fast andre steder, og i slutningen af 1940'erne var der i hvert fald også kommet byhistoriske arkiver til i odder, Rudkøbing, Ebeltoft, Viborg, Haderslev, Køge og Nakskov. Det skabte basis for at etablere en landsdækkende organisation, og den 22. oktober 1949 gik foreløbig fem arkiver sammen om at oprette Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA).

Den nye landsorganisation voksede kun langsomt gennem 1950'erne og 1960'erne. I 1955 var medlemsantallet på 16, og i 1963 var det på 33. Kommunesammenlægningerne omkring 1970 skabte imidlertid grobund for en bemærkelsesværdig opblomstring. I mange af de kommuner, der blev sammenlagt, blev der oprettet lokalarkiver, der skulle tage sig af indsamlingen af arkivalier i de nu forhenværende sognekommuner. Mange frygtede, at lokalsamfundets historie og kultur ville gå tabt, i de nye storkommuner. Den store vækst i antallet af lokalarkiver smittede naturligt også af på SLA, som ved indgangen til 1980'erne havde næsten 300 medlemmer.

En af SLAs store opgaver i 1980'erne og 1990'erne blev at udvikle fælles standarter for registrering, sådan at alle arkiver fulgte samme principper, når de registrerede deres samlinger. Det er en opgave, som i dag i det store og hele er lykkedes, og som har haft stor betydning for arkivernes formidling til brugerne. Registreringen foregik i starten manuelt på papir, men i slutningen af 1980'erne blev der taget et stort teknologisk skridt frem, da SLA udviklede EDB-registreringsprogrammet ARKIBAS. Programmet blev gradvis taget i brug af lokalarkiverne, og udviklingen nåede sin foreløbige kulmination i slutningen af 1990'erne, hvor data fra mere end 200 SLA-arkiver kunne præsenteres i en internetbaseret database (www.danpa.dk) sammen med registreringsdata fra Statens Arkiver, Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek, Det kongelige Biblioteks Håndskriftsafdeling m.fl.

Efter år 2000 er der taget endnu et teknologisk stormskridt med lanceringen af ARKIBAS4, som i modsætning til forgængerne, er et internetbaseret registreringsprogram, som både kan håndtere arkivalier og digitale billeder. Arkibas4 vil i løbet af få år få en formidlingsoverbygning, (www.arkibas.dk) som almindelige brugere kan søge i. I dag er der næsten 500 arkiver, der benytter Arkibas4.

Tilslutningen til SLA er vokset fra 1980'erne og frem til i dag. Omfanget af sammenslutningens virke og arbejdsopgaver er også tilsvarende steget, og siden midten af 1990'erne har sammenslutningen haft tilknyttet et sekretariat med ansatte medarbejdere. Da SLA i 1999 hold 50 års jubilæum var der 435 ordinære medlemmer, og ved 60 års jubilæet i 2009 var antallet 477 ordinære og 45 ekstraordinære medlemmer.

I 2011 organiserer og serviserer SLA 531 medlemmer, 485 ordinære og 46 ekstraordinære, og flere er på vej ind.

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS